فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی در دانشجویان

فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی در دانشجویان,مبانی نظری سازگاری تحصیلی در دانشجویان,پیشینه تحقیق سازگاری تحصیلی در دانشجویان,پیشینه پژوهش سازگاری تحصیلی در دانشجویان,چارچوب نظری سازگاری تحصیلی در دانشجویان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی در دانشجویان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فصل دوم پایان نامه سازگاری تحصیلی در دانشجویان

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری تحصیلی در دانشجویان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


مشخصات فایل
تعداد صفحات57
حجم225/408 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری تحصیلی در دانشجویان عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

سازگاری تحصیلی، ناظربه توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش هایی است که دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آن ها قرار می دهد (پیتوس ،2006).در معنا و تعبیردیگر، سازگاری فرایندی است که در طی آن رفتارها، افکار و احساس های خودمان و دیگران را می فهمیم،آن ها را تغییر می دهیم و در پرتوآن به حدی از تحوّل می رسیم که بروز راهبردهای مواجه ایی لازم و مفید برای مقابله با نیازها و چالش های روزانه امکان پذیر می گردد(آلن ،1990به نقل از موسوی،1377). یکی دیگر از واژه های که باید در این قسمت تعریف شود هنجاریابی است.هنجاریابی آزمون یعنی همسان کردن روش کار برای اجرا و نمره گذاری آزمون.برای این که مقایسه نمره های افراد در آزمون بخصوصی امکان پذیر باشد باید همه ی افراد تحت شرایط مساوی امتحان شوند(آناستازی ،1371).

تعریف عملیلاتی:
سازگاری تحصیلی متغیری است که توسط پرسشنامه سازگاری تحصیلی بارو سنجیده می شود.پرسشنامه سازگاری بارو از90 سؤال و 6 خرده مقیاس(سازگاری با دوره تحصیل،بالندگی و رسایی هدف ها،کارایی فردی یا برنامه ریزی و استفاده مطلوب از زمان،مهارت ها و تمرین های مطالعه،بهداشت روانی،مناسبات فردی با افراده دانشکده و هم دوره ایی ها)تشکیل شده است.

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری تحصیلی در دانشجویان تعریف عملیاتی سازگاری تحصیلی در دانشجویان فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری تحصیلی در دانشجویان

2-1- سازگاری 10
2-2- سازگاری و بهداشت روانی 14
2-3- خصوصیّات فرد سازگار 16
2-4- سازگاری اجتماعی 17
2-5- سازگاری تحصیلی 20
2-5-1- عوامل مؤثّر در سازگاری تحصیلی 22
2-5-2- انتقال به دانشگاه 28
2-5-3- تغییرات اساسی در زندگی دانشجویان جدیدالورود 31
2-5-4- سازگاری با زندگی خوابگاهی 33

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"