ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های امنیت عاطفی

فصل دوم پایان نامه نظریه های امنیت عاطفی,مبانی نظری نظریه های امنیت عاطفی,پیشینه تحقیق نظریه های امنیت عاطفی,پیشینه پژوهش نظریه های امنیت عاطفی,پیشینه نظری نظریه های امنیت عاطفی,ادبیات نظری نظریه های امنیت عاطفی,چارچوب نظری نظریه های امنیت عاطفی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های امنیت عاطفی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های امنیت عاطفی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های امنیت عاطفی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


مشخصات فایل
تعداد صفحات42
حجم251/443 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های امنیت عاطفی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

وارينگ (1980، 1983؛ نقل از الیس،2004) امنیت عاطفی بین همسران را به عنوان تركيبي از هفت عنصر زير تعريف مي‌كند:

محبت يا هيجان: ميزاني كه احساسات نزديك هيجاني بوسيله همسر بيان مي شود. وقتي احساسات نزديك هيجاني و محبت بين همسران ابراز مي شود، امنیت عاطفی ايجاد مي شود.

بيانگر بودن و خودافشايي : ميزاني كه افكار، عقايد، گرايشات و احساسات در درون رابطه بيان مي شود. خودافشايي با امنیت عاطفی ارتباط مثبت دارد؛ وقتي خودافشايي در رابطه زناشويي تسهيل مي شود، امنیت عاطفی افزايش مي يابد.

تطابق : ميزاني كه همسران مي توانند با يكديگر بصورت راحت كار و تفريح داشته باشند. تطابق، امنیت عاطفی را به وسيله افزايش زمان با هم بودن در فعاليت هاي مشترك ايجاد مي كند.

همبستگي و تعهد : ميزان تعهد همسران نسبت به رابطه است. تعهد شرط ضروري براي امنیت عاطفی است، زيرا اطمينان و اعتماد در رابطه را تسريع مي كند.

روابط جنسي : ميزاني كه نيازهاي جنسي مبادله و ارضاء مي شود، ارضاء جنسي منعكس كننده بيشتر با هم بودنهاي شديد است كه يك زوج تجربه مي كنند.

تعارض : ميزان آساني حل عقايد متفاوت بين همسران است. مهارتهاي حل تعارض بعنوان يك پيش بيني كننده سطح نهايي امنیت عاطفی در نظر گرفته مي شود.

اختيار: ميزان روابط مثبت همسران با خانواده و دوستان است. اختيار مربوط به استقلال در برقراری روابط هيجاني قوي با افراد ديگر مانند خانواده اصلي است كه به زوج اجازه يك فضاي هيجاني كه براي رشد امنیت عاطفی نياز است، را مي‌دهد.

.

.

.

فهرست مطالب

تعریف نظری امنیت عاطفی تعریف عملیاتی امنیت عاطفی فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد نظریه های امنیت عاطفی

موضع‌گیری‌های نظری در خصوص امنیت عاطفی
2-3-1 مفهوم امنیت
2-3-2 مفهوم امنیت عاطفی
2-3-3 عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی
2-3-3-1 ویژگی‌های شخصیتی
2-3-3-2 ارتباط
2-3-3-3 حل تعارض
2-3-3-4 مسائل مالی
2-3-3-5 فعالیت اوقات فراغت
2-3-3-6 رابطه جنسی
2-3-3-7 نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد
2-3-4 دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی
2-3-4-1 دیدگاه رشدی فارمن
2-3-4-2 دیدگاه تركيبي وارينگ
2-3-4-3 دیدگاه دلبستگي جانسون و ويفن
2-3-4-4 ديدگاه تركيبي جسلسن
2-3-4-5 ديدگاه تعاملي باگاروزي
2-4 يافته‌هاي پژوهشي در قلمرو موضوع مورد بررسي

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"