فصل دوم پایان نامه نظریه های مهارت های هیجانی

فصل دوم پایان نامه نظریه های مهارت های هیجانی,مبانی نظری نظریه های مهارت های هیجانی,پیشینه تحقیق نظریه های مهارت های هیجانی,پیشینه پژوهش نظریه های مهارت های هیجانی,پیشینه نظری نظریه های مهارت های هیجانی,چارچوب نظری نظریه های مهارت های هیجانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد فصل دوم پایان نامه نظریه های مهارت های هیجانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فصل دوم پایان نامه نظریه های مهارت های هیجانی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های هیجانی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


مشخصات فایل
تعداد صفحات36
حجم230/899 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نظریه های مهارت های هیجانی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.


مدل مهارت‌های هيجاني بار-آن

از نظر وي مهارت‌های هيجاني شامل مجموعه اي از توانايي‌ها، كفايت‌ها و مهارتهاي غير شناختي است كه توانايي فرد را براي كسب موفقيت در مقابله با رخدادها و فشارهاي محيطي تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين رويكرد مهارت‌های هيجاني را عاملي مهم در تعيين موفقيت در زندگي مي‌داند. اين ديدگاه با ديدگاه تعاملي بم و آلن از اين جهت كه بر اهميت تمركز سنجش بر عوامل شخصي و موقعيتهاي محيطي در پيش بيني رفتار تاكيد دارد موافق است.

مهارت‌های هيجاني در مدل بار-آن عبارتنداز:
1. خودآگاهي هيجاني :خودآگاهي هيجاني توانايي تشخيص و درك احساسات است. اين مهارت تنها آگاهي از احساسات يك فرد و هيجانات وي نيست . بلكه همچنين شامل توانايي تمايز و تفاوت بين آن‌ها به منظور پي بردن به اين امر است كه شخص چه احساسي دارد و چرا اين احساس در او شكل گرفته است و همچنين به منظور پي بردن به آن چه سبب اين احساسات است .
2. قاطعيت : توانايي بيان احساسات، عقايد وافكار ودفاع از حقوق خود به شيوه اي غيرمخرب است كه شامل 3 بعد است:
1- توانايي بيان احساسات،
2- توانايي بيان آشكار افكار و عقايد خود،
3- اتخاذ تصميم راسخ و روشن حتي اگر با محروم شدن از بعضي امتيازات همراه باشد ( نائبی،1387)

3. حرمت ذات : حرمت ذات، توانايي احترام به خود و پذيرش خود به عنوان شخصي اساسا خوب است. احترام به خود اصولا قبول و دوست داشتن خود آن گونه كه هستيم مي باشد .
4. خود شكوفايي : خود شكوفايي به توانايي شناخت توانمندي‌هاي بالقوه خود اشاره دارد. اين بعد از هوش هيجاني تبيين جستجو براي غنا بخشيدن به زندگي است. خود شكوفايي مستمر و پويا براي كسب حداكثر رشد توانايي‌ها و استعدادهاست. خود شكوفايي به احساسات و توجه به خود وابسته است .

.

.

.

فهرست مطالب

تعریف نظری مهارت های هیجانی تعریف عملیاتی مهارت های هیجانی فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های مهارت های هیجانی

موضع‌گیری‌های نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی
2- 2-1 تعریف مهارت‌های هیجانی
2-2-2 تعريف هيجان
2-2-3 ابعاد هیجان
2- 2-4 تاثیر مهارت‌های هیجانی بر وضعيت روانشناختي
2-2-5 تقویت مهارت‌های هیجانی
2-2-6 نظریه‌های مهارت‌های هيجاني
2-2-6-1 نظریه ماير و سالووي
2-2-6-2 رويكرد مختلط
2-2-6-3 مدل مهارت‌های هيجاني گلمن
2-2-6-4 مدل مهارت‌های هيجاني بار-آن

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"