چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های مهارت های هیجانی

فصل دوم پایان نامه نظریه های مهارت های هیجانی,مبانی نظری نظریه های مهارت های هیجانی,پیشینه تحقیق نظریه های مهارت های هیجانی,پیشینه پژوهش نظریه های مهارت های هیجانی,پیشینه نظری نظریه های مهارت های هیجانی,چارچوب نظری نظریه های مهارت های هیجانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های مهارت های هیجانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های مهارت های هیجانی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های هیجانی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


مشخصات فایل
تعداد صفحات34
حجم230/924 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های مهارت های هیجانی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.رويكرد مختلط
اين رويكرد مبتني بر توانايي وساير ويژگي‌ها، مانند انگيزش وحالت‌هاي هوشياري است كه مهارت‌های هيجاني را باسايرمهارت‌ها و ويژگي‌هايي مانند بهزيستي وسلامت، انگيزش وتوانايي برقراري رابطه با ديگران تركيب مي‌كند.باعموميت يافتن مهارت‌های هيجاني تعريف آن به طوراساسي تغيريافت.بابيان تغييرمختصرتوجه مولفان درمهارت‌های هيجاني به سمت مفهوم انگيزش(خودانگيزي)وروابط اجتماعي (اداره روابط) تغييرجهت يافت.اين تغييرمفهومي موجب شدكه توانايي فهم وپردازش با برخي از ويژگيهاي ديگر تركيب شود ويك رويكرد جديد درحوزه مهارت‌های هيجاني به نام رويكرد مختلط بوجودآيد .


در قالب اين رويكرد يك مدل متفاوت ديگر توسط بار-آن در سال 1997 ايجاد شد و مهارت‌های هيجاني را شامل مجموعه اي از توانايي ها ، كفايتها و مهارت‌ها ي غير شناختي كه توانايي فرد را در كسب موفقيت در مقابله با شرايط و فشارهاي محيطي تحت تاثير قرار مي دهد تعريف نمود . بنابر توصيه بار- آن كساني‌كه در صدد تعريف و سنجش مفهوم مهارت‌های هيجاني هستند بايستي تا حد امكان اين مفهوم را روشن، دقيق و عملياتي تعريف كنند. در نتيجه، اين رويكرد موجب مي شود كه مفهوم مهارت‌های هيجاني ملموس تر شده و كار برد آن آسان تر گردد .

فهرست مطالب

تعریف نظری مهارت های هیجانی تعریف عملیاتی مهارت های هیجانی فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نظریه های مهارت های هیجانی

موضع‌گیری‌های نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی
2- 2-1 تعریف مهارت‌های هیجانی
2-2-2 تعريف هيجان
2-2-3 ابعاد هیجان
2- 2-4 تاثیر مهارت‌های هیجانی بر وضعيت روانشناختي
2-2-5 تقویت مهارت‌های هیجانی
2-2-6 نظریه‌های مهارت‌های هيجاني
2-2-6-1 نظریه ماير و سالووي
2-2-6-2 رويكرد مختلط
2-2-6-3 مدل مهارت‌های هيجاني گلمن
2-2-6-4 مدل مهارت‌های هيجاني بار-آن

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"