ماهیت و ویژگی های مهارت های اجتماعی و پیامدهای آن

طبقه بندی مهارت های اجتماعی,ویژگی های مهارت های اجتماعی,پایان نامه مهارت های اجتماعی نابینایان,فرآیندهای عاطفی در مهارت های اجتماعی,فرآیندهای شناختی در مهارت های اجتماعی,سازگاری اجتماعی افرد دارای نقص بینایی,آموزش مهارت های اجتماعی به نابینایان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ماهیت و ویژگی های مهارت های اجتماعی و پیامدهای آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ماهیت و ویژگی های مهارت های اجتماعی و پیامدهای آن

هدف از این پایان نامه ماهیت و ویژگی های مهارت های اجتماعی و پیامدهای آن می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات64
حجم364/138 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه ماهیت و ویژگی های مهارت های اجتماعی و پیامدهای آن می باشد.

مهارتهاي اجتماعي رفتارهايي است اکتسابي که از طريق مشاهده، مدل سازي، تمرين و بازخورد آموخته مي‌شود و داراي ويژگي‌هاي زير است: رفتارهاي کلامي و غيرکلامي را در بر مي‌گيرند، پاسخ‌هاي مناسب و مؤثر را در بردارند، بيشتر جنبه تعاملي داشته، تقويت‌هاي اجتماعي را به حداکثر مي‌رسانند، براساس ويژگي‌ها و محيطي که فرد در آن واقع شده است، توسعه مي‌يابند و از طريق آموزش رشد مي‌کنند (مايکلسون ، 1983، به نقل از کرامتي، 1381).


در کل ويژگي‌هاي مهارت اجتماعي از اين قرار است:
1) ارتباط فرد به فرد که شامل تبادل و تفسير پيام هاست.
2) عوامل مؤثر در يادگيري رشد پيدا مي‌کنند و علاوه بر شخصيت فرد، تجارب گذشته و تعامل بين فردي او نيز در رسيدن به هدف مؤثر است.
3) به صورت کلامي (سخن، لغات يا جملات) و يا غيرکلامي (استفاده از چشم، تن صدا، بيان چهره‌اي و ژست‌ها) مي‌باشد.
4) از فرهنگ و گروه اجتماعي که فرد در آن زندگي مي‌کند، تأثير مي‌پذيرد.
5) از طريق تقويت اجتماعي رشد پيدا مي‌کند. اين تقويت در صورتي مؤثر است که مورد علاقه فرد بوده برانگيزاننده باشد.
6) طبيعت دوجانبه دارد و رفتارهاي دوسويه را مي‌طلبد. از عوامل محيطي، سن، جنس و موقعيت ديگر افراد، تأثير مي‌پذيرد (بالارد، 1993).

ايسلر و فردريکسن (1980، به نقل از کارتلج و ميلبرن، 1985) مهارت‌هاي اجتماعي را هم داراي جنبه‌هاي مشهود و هم داراي عناصر شناختي نامشهود مي‌دانند. عناصر شناختي نامشهود افکار و تصميماتي است که بايد در ارتباطات متقابل بعدي گرفته شود يا انجام گيرد اين عناصر همچنين مقاصد و بينش فرد ديگري را شامل مي‌شود که واکنش در برابر آن احتمالاً بر انديشه‌هاي طرف مقابل تأثير مي‌گذارد.


فهرست مطالب


مقدمه 9
2-2 نقص بينايي 9
2-2-1 اهميت حس بينايي 9
2-2-2 تعريف و طبقه‌بندي نقص بينايي 10
2-2-3 علل نقص بينايي 12
2-2-4 نحوه برخورد فرد نابينا با نقص بينايي 13
2-2-5 نکات ضروري در آموزش نابينايان 14

2-5 مهارتهاي اجتماعي 20
2-5-1 فرآيند ارتباط اجتماعي 20
2-5-2 مفهوم مهارتهاي اجتماعي 20
2-5-3 تعريف مهارت‌هاي اجتماعي 22
2-5-4 ويژگي‌هاي مهارتهاي اجتماعي 24
2-5-5 شش ويژگي عمده مهارتهاي اجتماعي 25
2-5-6 طبقه‌بندي مهارتهاي اجتماعي از نظر کارکرد 26
2-5-7 فرايند‌هاي عاطفي و شناختي در مهارت اجتماعي 27
2-5-7-1 مهارت‌هاي اجتماعي مربوط به عواطف 28
2-5-7-2 مهارت‌هاي مربوط به شناخت اجتماعي 28
2-5-8 پيامد‌هاي مهارتهاي اجتماعي 29

2-6 مهارت‌هاي اجتماعي نابينايان 30
2-6-1 رشد اجتماعي در نابينايان 30
2-6-2 ويژگي‌هاي و محدوديت‌هاي روانشناختي کودکان نابينا 31
2-6-3 تأثير اختلال بينايي در فرآيند‌هاي تحول رواني 35
2-6-4 خصوصيات افراد با ناتواني اجتماعي 38
2-6-5 سازگاري اجتماعي افراد داراي نقص بينايي و عوامل موثر بر آن 40
2-6-6 عوامل مؤثر در سازگاري نابينايان 43
2-6-7 اهميت مهارت‌هاي افراد آسيب ديده بينايي 45
2-7 شيوه‌هاي آموزش مهارتهاي اجتماعي 46
2-8 پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق 49
2-8-1 تحقيقات انجام شده پيرامون در خارج از کشور 49
2-8-2 تحقيقات انجام شده در ايران 51

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"