ادبیات نظری و پیشینه تجربی الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی

فصل دوم پایان نامه عمل جراحی زیبایی,مبانی نظری عمل جراحی زیبایی,پیشینه تحقیق عمل جراحی زیبایی,مبانی نظری نظریه های عمل جراحی زیبایی,پیشینه تحقیق نظریه های عمل جراحی زیبایی,مبانی نظری الگوهای عمل جراحی زیبایی,پیشینه تحقیق الگوهای عمل جراحی زیبایی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ادبیات نظری و پیشینه تجربی الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ادبیات نظری و پیشینه تجربی الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات51
حجم240/547 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

زیبایی به عنوان یکی از مؤلفه های جایگاه اجتماعی در ارزیابی موقعیت اجتماعی افراد جامعه مهم قلمداد می گردد.در قرن بیستم و مخصوصاً در چند دهه اخیر برداشت های نو به نو شونده از زیبایی سرعت گرفته است. بدن افراد از تجربه های اجتماعی، همچنین از هنجارها و ارزش های گروه هایی که به آن ها تعلق دارند، تأثیر ژرفی می گیرد.با توجه به مرور نظریاتی که در باب بدن و جراحی زیبایی انجام شده، بدن فرد در جامعه می تواند به صورت عرصه های گوناگونی از قبیل بدن فرهنگی، بدن اجتماعی، بدن سیاسی و بدن اقتصادی دیده شود (عنایت، 1388).بدن هنگامی به عنوان متن فرهنگی خوانده می شود که رفتارهای بدن در جامعه نتواند به عنوان رفتاری طبیعی محسوب شود، و آن ها براین باور هستند که رفتار بدنی از سنخ رفتار فرهنگی است و رابطه رفتار درمانی با فرهنگ گویای این مطلب است و بدین واسطه این رفتارها با حیثیت و منزلت هر فرد در سلسله مراتب اجتماعی پیوند داده می شود (ذک
یی، 1386).


رویکرد بدن به مثابه یک نشانه اجتماعی ، مصرف مدار بودن هويت و بدن مدار بودن مصرف در جامعه نوين را دلیل اصلی رفتارهايي چون انجام جراحي زيبايي می داند. در واقع رفتارهاي معطوف به زيبايي و جذابيت بدني به عنوان بخشي از يك سبك زندگي در حال حاضر مي تواند تمايزبخش اقشار مختلف باشد. اهميّت يافتن بدن و متعاقب آن بازتاب شدن هويّت بدني افراد، از پيامدهاي اساسي جامعه مصرفي است كه در آن افراد با تغيير ويژگي هاي ظاهري بدن خود مبادرت به ساخت بدن اجتماعي يعني بدني كه از نظر وضعيت ظاهري، آرايشي و پوششي مقبول نظام اجتماعي است، مي نمايند(خواجه صالحی، 1391).


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی

2-2- عمل جراحی زیبایی 9
2-3- تاریخچه جراحی بینی 10
2-3- تاريخچه جراحی بینی در ايران 13
2-4- جراحی بینی 15
2-5- انواع جراحی بینی 16
2-5-1- جراحی بینی اولیه 16
2-5-2- جراحی بینی ثانویه (ری ویژن) 17
2-5-3- جراحی بینی ترمیمی 17
2-6- مفاهيم جديد رينوپلاستي 18
2-7- آمارگرایش افراد به عمل جراحی زیبایی 18
2-8- نظریه های عمل جراحی زیبایی 19
2-8-1- بدن به مثابه یک نشانه اجتماعی 19
2-8-2- فمینیستها و عملهای جراحی زیبایی 23
2-9- علت جراحی زیبایی بینی 25
2-10- عوارض ناشی از عمل جراحی زیبایی 26
2-12- مزایای جراحی بینی 28
2-12-1- جراحی بینی-افزایش اعتماد به نفس 28
2-13- افرادی که بیشتر از همه به دنبال زیباییاند 28
2-14-1- عمل جراحی بینی-احساس ناخوشایند 29
2-15- الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی 30
2-15-1- اختلالات رواني در متقاضيان جراحي زيبايي 33
2-15-2- تأثیر جراحی زیبایی بینی بر عزت نفس و تصویر منفی فرد از خود 35
2-16- استرس، اضطراب و افسردگی در متقاضیان جراحی زیبایی 38
2-24- پیشینهی پژوهشی 41
2-24-1- پژوهشهای داخلی 41
2-24-2- پژوهشهای خارجی 44

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"