ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری

فصل دوم پایان نامه پرخاشگری,مبانی نظری پرخاشگری,پیشینه تحقیق پرخاشگری,پیشینه داخلی پرخاشگری,پیشینه خارجی پرخاشگری,پیشینه پژوهش پرخاشگری,چارچوب نظری پرخاشگری,تحقیقات انجام شده در مورد پرخاشگری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات49
حجم341/827 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

از نظر فرويد (1966) پرخاشگري در انسان نماينده ي غريزه ي مرگ است که در مقابل غريزه ي زندگي در فعاليت است؛ يعني، در حالي غريزه ي زندگي ما را در جهت ارضاي نيازها و حفظ بقا هدايت مي کند، غريزه ي مرگ به صورت پرخاشگري مي کوشد به نابود کردن و تخريب کردن بپردازد. اين غريزه چنانچه بتواند ديگران را نابود مي کند و از بين مي برد و اگر نتواند ديگران را هدف پرخاشگري و تخريب قرار دهد، به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزاري و خودکشي جلوه گر مي شود . بنابراين ، از نظر فرويد پرخاشگري حالتي مخرب و منفي دارد (اکبري، 1381).


تعريف مفهومي پرخاشگري

پرخاشگري معمولاً به رفتاري اطلاق مي شود که « قصد» آن صدمه رساندن )جسماني يا کلامي) به فرد ديگر يا نابود کردن دارايي افراد است. انواع گوناگوني از پاسخ هاي پرخاشگرانه وجود دارند که انواع مختلفي از محرک هاي دروني و بيروني آنها را فرا مي خوانند (اکبري، 1381) .


تعريف عملياتي پرخاشگري

در پژوهش حاضر، جهت تعيين نوع (کلامي و فيزيکي) و ميزان پرخاشگري از مقياس پرخاشگري باس و پري (AQ) استفاده شده است. نمره شركت كننده در اين نشان دهنده نوع و ميزان پرخاشگري در فرد مي‌باشد.


فهرست مطالب

تعریف نظری پرخاشگری تعریف عملیاتی پرخاشگری فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری


2-6-پرخاشگري 4
2-6-1-تعريف پرخاشگري 7
2-6-2-انواع پرخاشگري 7

2-6-2-1نظريه هاي پرخاشگري 9

2-6-2-1-1-نظريه فرديت زدايي پرخاشگري زيمباردو 9
2-6-2-1-2-نظريه انسانيت زدايي- پرخاشگري فشباخ 10
2-6-2-1-3-نظريه انتقال برانگيختگي 10
2-6-2-1-4-نظريه درونگرايي- برونگرايي آيزنک 11
2-6-2-1-5-مدل شرمساري- پرخاشگري تانگني 11
2-6-2-1-6-مدل پرخاشگري- پرخاشگري 12
2-6-2-1-7-رفتار پرخاشگرانه در مراحل رشد کودکي و نوجواني 12
2-6-3-عوامل خطر ساز پرخاشگري 14
2-6-3-1-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب کودک 15
2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب والدين 16
2-6-4-1-اسنادهاي نادرست والدين به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگري 16
2-6-4-2-ويژگي هاي فردي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري 17
2-6-5-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگري 19
2-6-5-1-تعامل والدين- کودک به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري 20
2-6-5-2-ساير تعاملات اجتماعي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري 22
2-6-6-مداخلات در زمينه پرخاشگري 23
2-6-6-1-روان تحليلگري 24
2-6-6-2-رويکرد عقلاني-عاطفي-رفتاري 25
2-6-6-3-رويکرد شناختي-رفتاري 26
2-6-6-4-ديدگاه يادگيري اجتماعي 28
پيشينه پژوهشي 29

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"