ادبیات نظری و پیشینه تجربی اضطراب امتحان

فصل دوم پایان نامه اضطراب امتحان,مبانی نظری اضطراب امتحان,پیشینه تحقیق اضطراب امتحان,پیشینه داخلی اضطراب امتحان,پیشینه خارجی اضطراب امتحان,پیشینه پژوهش اضطراب امتحان,پیشینه نظری اضطراب امتحان,ادبیات نظری اضطراب امتحان,چارچوب نظری اضطراب امتحان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ادبیات نظری و پیشینه تجربی اضطراب امتحان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ادبیات نظری و پیشینه تجربی اضطراب امتحان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات35
حجم73/553 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی اضطراب امتحان که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. نظریه پردازان معتقدند که اضطراب امتحان با عادت های مطالعه ای نامناسب و ناکافی و نقایص توجهی،اضطراب خصیصه ای،ترس اجتماعی و همچنین وجود سطح بالای اضطراب امتحان با خطاهای شناختی افزون تر،افکار منفی بیشتر و پایین بودن عزت نفس،همبستگی دارد (فرانسون ، 2011)

بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده اند که اضطراب ریاضی،نوع ویژه ای از اضطراب امتحان است (باندالوس یتس وثراندیک1995، دیو وگالاسی 1983، همبری1990، به نقل از زوهو و دیگران، (2000). مدلهای تئوریکی اضطراب امتحان مانند ساراسون(1986)اسپیلبرگر ،آنتون و بیدل (1976)وتوبیاز(1985)از این نظرحمایت کردند.برخی از پزوهشگران نیز اظهار داشتند که اضطراب ریاضی از اضطراب امتحان متفاوت است،مانند:(ریچاردسون و وول فولک1980، وین 1971،کیم1984،لی واسینگلر، 1986 به نقل اززوهو ودیگران،2000)

زیتل وراینز (2000)اظهار داشتند که اضطراب ریاضی از اضطراب امتحان متفاوت است از این جهت که فقط در اضطراب امتحان است که دانش آموزان مضطرب می شوند و عملکرد آنها آسیب می بیند ولی دراضطراب ریاضی،دانش آموزان در خلال هر کدام از قسمت های درسی،کلاسی،تکالیف درسی،ساعتهای مطالعه و موقعیت امتحان ،احساس اضطراب می کنند. ادراکات چندبعدی ممکن است جامع ترین توضیحات را در ارتباط بین ریاضی واضطراب امتحان فراهم کند.فرض می شود اگر یک شخص رفتار پریشانی را در موقعیت های مربوط به ریاضی داشته باشد،بنابراین او ممکن است یک مشکل موقعیتی ویژه داشته باشد. بطور خلاصه،اضطراب امتحان ممکن است با اضطراب ریاضی همراه باشد ویا نباشدوهردونوع اضطراب می تواند به تنهایی اتفاق افتد(رابالایز،1998).

فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب امتحان تعریف عملیاتی اضطراب امتحان فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان


(2-1)مبانی نظری اضطراب9
(2-1-1) اضطراب9
(2-1-2) نظریه های اضطراب10
(2-1-3) نظریه روان تحلیل گری10
(2-1-4) نظریه رفتار گرا10
(2-1-5) نظریه شناختی10
(2-1-6) نظریه انسان گرایی11
(2-1-7) مراحل اضطراب11

مبانی نظری اضطراب امتحان
(2-2-1) اضطراب امتحان12
(2-2-2) رابطه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان13
(2-2-3) اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان، سازه های جدا15
(2-2-4) ابعاد اضطراب امتحان16
(2-2-5) اضطراب صفت و حالت18
(2-3) مبانی نظری اضطراب ریاضی20
(3-2-1) رفتارگرایی22
(3-2-2) نظریه کارآمدی پردازش22
(3-2-3) نظریه بازداری22
(3-2-4) نظریه کنترل انگیزش23
(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش34
(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور34
(2-5-2) اضطراب ریاضی علت ها و پیامدها34
(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی35
(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی37

پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی


منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"