ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت اجتماعی زنان

فصل دوم پایان نامه هویت اجتماعی زنان,مبانی نظری هویت اجتماعی زنان,پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان,پیشینه داخلی هویت اجتماعی زنان,پیشینه خارجی هویت اجتماعی زنان,پیشینه پژوهش هویت اجتماعی زنان,پیشینه نظری هویت اجتماعی زنان,ادبیات نظری هویت اجتماعی زنان,چارچوب نظری هویت اجتماعی زنان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت اجتماعی زنان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت اجتماعی زنان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات165
حجم449/13 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


هويت اجتماعي«بخشي از خود آگاهي فردي است که در نتيجه عضويت در يک ياچند گروه حاصل مي‌شود»;1985:225)...Tujfel&). الگوي نظري هويت اجتماعي جنکينز متأثر از نظرات «هربرت ميد، ارونيگ گافمن و فردريک پارث» است. ريچارد جنکينز با تقسيم بندي هويت به دو دسته ي اصلي «اوليه و ثانويه» نقش مهمي در تعريف دقيق از هويت داشته است. او معتقد است که براي درک و فهم هويت فردي و اجتماعي، مي‌توان از يک الگوي هويت شناسي واحد و يکسان بهره برد. اين الگو داراي دو وجه «دروني» و «بيروني» است که مداوماً در حال تعامل با يکديگرند. از نظر او هويت فردي بدون هويت اجتماعي و هويت اجتماعي بدون هويت فردي ناقص است و قابل شناسايي نيستند.هويت فردي، بعد تفاوت‌ها در يک تعريف کلي هويت است و هويت اجتماعي نشان دهنده‌ي تشابهات در تعريف هويت است. از نظر جنکينز هويت با دو بعد فردي و اجتماعيش در روند زندگي اجتماعي توليد مي‌شود و هر فرد براي شناخت خود در زندگي اجتماعي بايد هويت خويش را بازشناسد.


جنکينز معتقد است با تلفيقي از گفتارهاي هويت در مردم شناسي اجتماعي و جامعه شناسي مي‌توان يک تعريف مناسب براي هويت اجتماعي رسيد و در اين تعريف است که مي‌توان «خود و جامعه» را به انواع مختلف از يک واحد درک کرد. به اعتقاد او هويت شرط ضروري براي حيات اجتماعي است. همان گونه که اصولاً حيات اجتماعي بدون هويت‌ها شکل نمي‌گيرد. يعني هويت اجتماعي زندگي اجتماعي را توليد مي‌كند و زندگي اجتماعي هويت را. رابطه‌ي دو سويه که سود و زيانش براي هردو طرف مساوي است. او از الگوي ميد که همان «من فاعلي ومن مفعولي» است سود برده است. «هويت يا خويشتني» که جنکينز مطرح مي‌كند، در حقيقت به معناي وحدت من فاعلي و من مفعولي ميد است که اين وحدت در اثرتعامل دروني و بروني شناسايي، ايجاد مي‌شود.

فهرست مطالب
1-6 پيشينه 8
1-6-1 پيشينه خارجي 9
1-6-2 پيشينه داخلي 9
1-7 کليد واژه‌ها 11

فصل دوم: مروري بر تحقيقات پيشين و ادبيات تحقيق
مقدمه 13
2-1 سينما 14
2-1-1 سينما هنر، صنعت يا رسانه 14
2-1-2 سينما و کارکردهاي آن 16
2-1-3 آگاهي اجتماعي ـ جامعه‌پذيري در سينما 18
2-1-4 سينما، زن، مذهب و سياست ايران تا دهه‌ي 70 21
2-2 هويت چيست؟ 25
2-2-1 ابعاد هويت 26
2-2- 2 دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي هويت جمعي 28
2-2-3 هويت يني 28
2-3 دين چيست؟ 30
2-3-1 دشواري‌هاي تعريف دين 30
2-3-2 مفهوم دين از نظر لغوي در گستره ي تاريخ. 30
2-3-3 تعاريف دين 31
2-3-4 کارکرد‌هاي دين 33
2-3-5 اسلام چيست؟ 37
2-4 دولت و هويت‌‌سازي 40
2-5 رويکرد‌هاي نظري تحقيق 45
2-5-1 رويکردهاي روانشناسي به هويت 45
- ويليام جيمز 46
- زيگموند فرويد 46
- اريکسون 47
- مارسيا 48
2-5-2 رويکردهاي روانشناسي اجتماعي به هويت 49
- کنش متقابل نمادين 50
- نظريه پردازان کنش متقابل نمادين 51
- جرج هربرت ميد 51
- چارلز کولي 52
- موريس روزنبرگ 53
- جنکينز 56
- هنري تاچفل 58
- جوانا واين، راب رايت 60
2-5-3ديدگاه‌هاي جامعه شناختي 61
- مانوئل کاستلز 61
2-5-4مباني نظري رسانه‌ها 62
- نظريه پردازان رسانه‌ها 66
- ديويد رايزمن 66
- مارشال مک لوهان 67
- فرديناند تونيس 67
- الوين تافلر 68
- والتر ليپمن 68
- استوارت‌هال 69
- برنارد برلسون 69
-‌هاولند، جانيس 69
- لازارسفلد 69
- ژوزف کلاپر 70
- تامپسون 70
- فانک‌هاوزر، شاو. 71
- مک کورمک 71
- لاسول 71
- نظريات رسانه‌هاي جمعي 72
- نظريه تجربه تأثيرات‌ترکيبي 72
- نظريه وابستگي 73
- نظريه مارپيچ سکوت 74
- نظريه دروازه بانان 74
- نظريه گروه مرجع 75
- نظريه برجسته‌سازي 76
- نظريه کاشت 77
- نظريه کارکرد گرايي رسانه 77
2-5-5 جامعه شناسي شناخت 80
2-6 هويت زن در اسلام 82
2-6-1 شخصيت انسان در قرآن 83
2-6-2 زن و خانواده 86
2-6-3 استقلال اقتصادي زن 99
2-6-4 زن و حضور اجتماعي 104
2-6-5 جمع بندي هويت زن در اسلام 111
2-7 چارچوب نظري تحقيق 117


منابع


"