ادبیات مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق در مورد عزت نفس 67 صفحه

تاریخچه عزت نفس,پیشینه تحقیق عزت نفس,ادبیات نظری عزت نفس,مبانی نظری عزت نفس,پیشینه تجربی عزت نفس,مبانی نظری در مورد عزت نفس,مبانی نظری و پیشینه عزت نفس,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس,فصل دوم پایان نامه در مورد عزت نفس
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ادبیات مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق در مورد عزت نفس 67 صفحه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ادبیات مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق در مورد عزت نفس 67 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات67
حجم68/717 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل با 67 صفحه می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری عزت نفس تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق عزت نفس در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.


عزت نفس از جمله اولين موضوعاتي بوده است که روان شناسان از آغاز تا کنون در مورد آن به بحث و بررسي پرداخته اند. زماني که راجرز مفاهيم خود ايده ال و خود ادراک شده را مطرح کرد، همان مباحثي را مورد بررسي قرار داد که اکنون تحت عنوان عزت نفس مي شناسيم. همان تمايزي که بين خود پنداره و عزت نفس قائل مي شويم، بين خود ايده آل و ادراک شده قائليم. در واقع عزت نفس بار ارزشي دارد، يعني فرد به قضاوت درباره خود مي پردازند و با کمي اهمال مي توان آن را خود ايده آل تلقي کرد، يعني آن چه فرد تمايل دارد باشد. پس تفاوت بين واقعيت و ايده ال همان شکاف بين خود پنداره و عزت نفس است(راجرز 1957، به نقل از بحريني، 1375).

از سوي ديگر در زمينه اهميت عزت نفس مي توان به کار مزلو اشاره کرد که يک روان شناس انسان گرا است و نياز به عزت نفس را پس از ارضاي نيازهاي زيستي، مورد تأکيد قرار داده و اجزاء آن را شامل نياز به احساس ارزشمندي، موفقيت و مسئوليت برشمرد. به عبارتي ديگر ، عزت نفس شامل اجزاء موفقيت، داشتن کفايت و دستيابي به نتايج رضايت بخش در انجام وظايف است. مازلو مي گويد: همه ي افراد (به استثناي کساني که بيمار هستند) به ارزيابي ثابت، استوار و معمولاً عالي از خودشان و احترام به خود يا عزت نفس تمايل دارند.


بي اعتنايي در ارضاي اين نيازها موجب احساس حقارت، ضعف و درماندگي مي شود که اين احساسات به نوبه ي خود دلسردي و يأس ايجاد خواهند نمود. در مقابل،ارضاي نياز به عزت نفس منجر به احساسات مثبت مانند اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لياقت و کفايت، مفيد و موثر بودن، در جامعه مي شود(مزلو، 1960، به نقل از بحريني، 1375). احساس ارزش بخشي از خودپنداره فرد بوده و شامل تصوير فرد از خود، احساسي که نسبت به خويش تن دارد و درجه پذيرش و تأييد فرد نسبت به خويش مي باشد. نوع نگرش و تصوير فرد نسبت به خود بر اساس تجاربي است که از نگرش و ارزيابي آنان نسبت به خويش تن و شخصيت خود دارد. در اين ميان هم سالان و گروه هم کلاسي ها اهميت خاص دارند، چرا که به عنوان آيینه تمام نما از طريق نحوه برخورد با فرد (اعم از گفتاري يا رفتاري) ويژگي هاي فرد را به وي گوش زد مي کند و احساس ارزشمندي با بي فايده بودن را به وي القاء مي کند.

به طور کلي هر کس در مورد ويژگي هاي شخصي خود برداشت و ادراک خاصي دارد که مي تواند مثبت و يا منفي باشد. به ارزيابي هايي که فرد از خود مي کند، عزت نفس مي گويند(راجرز 1975، به نقل از بحريني، 1375). در اين جا اين نکته مورد تأييد است که عزت نفس بار ارزشي دارد و مي تواند به صورت ارزيابي منفي يا مثبت نمود پيدا کند. تعاريف ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد. عزت نفس را به عنوان درجه تصويب، تأييد، پذيرش و ارزش مندي که شخص نسبت به خود احساس مي کند نيز تعريف کرده اند(بيابانگرد، 1372). بعضي محققان مانند کالاهان ، وارن و کورفيکس (1976، به نقل از بحريني، 1375) اعتقاد دارند که خود پنداره و عزت نفس دو جزء متفاوتند. خود پنداره عبارت است از نحوه ادراک فرد از خود، رفتار خود و نگرش نسبت به تصورات ديگران از خود، در حالي که عزت نفس خشنودي فرد نسبت به خود پنداره را شامل مي شود.

فهرست مطالب
1-6-1-تعريف مفهومي عزت نفس
1-6-2-تعريف عملياتي عزت نفس
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 7
گفتار اول: عزت نفس 7
عوامل تحول عزت نفس 10
نحوه شکل گيري عزت نفس 11
جنبه هاي خود پنداره و عزت نفس 15
علل پيدايش عزت نفس 16
نشانه هاي عزت نفس 18
اركان عزت نفس 20
رشد عزت نفس 22
ريشه و عوامل موثر بر عزت نفس 26
نقش آموزش در ارتقاء عزت نفس 27
راه هاي ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان 28
گفتار دوم: پیشینه پژوهش 29
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 29
تحقيقات انجام شده ی داخلي 32


منابع
منابع فارسي
منابع انگليسي


"