عزت نفس در قرآن و بررسی نظریات و مولفه های اساسی عزت نفس

عزت نفس در قرآن,مولفه های عزت نفس,مولفه های عزت نفس کوپر اسمیت,مولفه های اساسی عزت نفس,نظریه عزت نفس روزنبرگ,نظریه عزت نفس کوپر اسمیت,نظریه عزت نفس,نظریه عزت نفس راجرز,نظریه های عزت نفس,نظریه پردازان عزت نفس
مشخصات فایل مورد نظر در مورد عزت نفس در قرآن و بررسی نظریات و مولفه های اساسی عزت نفس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.عزت نفس در قرآن و بررسی نظریات و مولفه های اساسی عزت نفس

هدف از این تحقیق عزت نفس در قرآن و بررسی نظریات و مولفه های اساسی عزت نفس می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات45
حجم73/447 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق عزت نفس در قرآن و بررسی نظریات و مولفه های اساسی عزت نفس می باشد.


قرآن مجيد در سه مورد، همه را از آن خداوند مي داند و مي فرمايد: ولله العزه ولرسوله وللمومنين؛(منافقون آيه،8)يعني اينکه عزت،مخصوص خدا ورسول اوو مومنان است .اين آيات بيانگر آن است که خصلت عزت نفس، از صفات الهي است. آنان که داراي اين خصلت برزگ هستند، مظهر يکي از صفات الهي مي باشند.


در قرآن آمده است که: ليتغون عندهم العزة فان العزه الله جمعياً؛( نساء ،آيه 139) يعني اينکه آيا آنان(منافقان عزت را نزد غير خدا مي جويند، با اين که) قطعا همه عزت نزد خداست . در جاي ديگري از قرآن کريم آمده است که: من کان يريد العزّه فللّه العزّه جميعا( فاطر آيه، 10) يعني اينکه کسي که خواهان عزت است(بايد از خدا بخواهد ، چرا که) تمام عزت براي خدا است.با توجه به اين آيات، پايه اساسي و شرايط اصلي تحصيل عزت، اعتقاد به خداست. بنابراين در کارها و برنامه هاي غير خدايي، هيچ گونه عزتي به دست نخواهد آمد.


عزت نفس درجه و ارزشي است که يک فرد براي خود قايل مي شود. عزت نفس به منزله بيان تأييد يا عدم تاييد فرد نسبت به خويشتن است و نشان مي دهد که تا چه اندازه فرد خود را توانا، ارزنده و پر اهميت مي داند و به عبارت ديگر عزت نفس يک تجربه شخصي است که ترجمان آن را مي توان در سطح گفتار و در سطح رفتار هاي معنادار مشاهده کرد. عزت نفس مي تواند بالا يا پايين باشد. زماني كه خود ادراك شده و خودآرماني با يكديگر همتراز باشند، فرد از عزت نفس بالايي برخوردار است. بر عكس چنانچه خودآرماني با خود ادراك شده تفاوت فاحش داشته باشد، فرد از عزت نفس پايين برخوردار خواهد بود. هرگاه فرد ارزيابي مثبتي از عملكرد خود داشته باشد، باعث افزايش عزت نفس وي مي شود در حالي كه فرد اگر ارزيابي منفي از عملكرد خود داشته باشد، عزت نفس او كاهش مي يابد جايگاه مهار سلامت باور فرد به اين امر است كه سلامت وي تا چه حد تحت كنترل عوامل دروني (خود) و يا بيروني )افراد موثر يا با نفوذ و ساختار اوليه جايگاه مهار سلامت از بخت و اقبال) مي باشد. در نظريه يادگيري اجتماعي گفته مي شود كه يادگيري در فرد بر پايه تقويت هاي گذشته انجام مي شود و طي آن افراد انتظارات خاص و عمومي را در خود شكل مي دهند. جايگاه دروني مهار سلامت با آگاهي و نگرش مثبت، وضعيت روانشناختي، رفتارهاي بهداشتي و سلامت همراه و همگام مي شود. در مقابل، بيشتر منابع بيروني جايگاه مهار سلامت( به خصوص افراد موثر و با نفوذ؛ بخت و اقبال) با رفتارهاي بهداشتي منفي و وضعيت روانشناختي ضعيف همراه مي شوند(مشکي و همکاران، 1387).


فهرست مطالب
تعریف نظری عزت نفس
تعریف عملیاتی عزت نفس
4-2-عزت نفس
عزت نفس درقرآن مجيد
عزت نفس کلي
عزت نفس اجتماعي
عزت نفس تحصيلي
مولفه هاي اساسي عزت نفس
ماهيت عزت نفس
نظريه ي جیمز
نظريه ي ميد
نظريه ي کولي
نظريه ي ساليوان
نظريه ي روزنبرگ
نظريه ي هورنای
نظريه ي آدلر
5-2- پيشينه مطالعات

منابع


"