پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی,پرسشنامه خودپنداره مدرسه,پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه,دانلود پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه,پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه یی یسن چن با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه (خودپنداره تحصیلی) یی یسن چن 2004 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، 15 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم13/694 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه (خودپنداره تحصیلی) یی یسن چن 2004 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، 15 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docxتفسیر و نمره گذاری پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه:

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ‌ها به‌صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه‌ای از کاملاً موافق (4 نمره) تا کاملاً مخالف (1 نمره) نمره‌گذاری شده است و نمره‌گذاری همه عبارات به‌صورت مستقیم است.

روایی و پایایی پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه

ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی برای سه زیر مقیاس به ترتیب 75/0، 82/0 و 82/0 است. اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با نمره‌های خرده مقیاس عزت‌نفس تحصیلی (آموزشگاهی) و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت برابر 53/0 به دست آمد(کوپر اسمیت،1967؛ به نقل از بیابانگرد، 1390). پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 677/0 محاسبه شده است.


"