پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

مقیاس عزت نفس سازمانی,پرسشنامه عزت نفس سازمانی,پرسشنامه سنجش عزت نفس سازمانی,دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی,پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس,پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران,نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس سازمانی,روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس سازمانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس ، گاردنر، كامينگز و دان هام ( 1989) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، 10 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات2
حجم12/358 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس ، گاردنر، كامينگز و دان هام ( 1989) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، 10 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

در اين پژوهش براي سنجش عزت نفس سازماني از پرسشنامه عزت نفس سازماني كه توسط پيرس ، گاردنر، كامينگز و دان هام( 1989 ) ساخته شده، استفاده گرديد . اين پرسشنامه داراي ده عبارت است كه اعتقاد و باورهاي كار كنان و ارزشمندي آنها را در محيط سازمان در مقياس ليكرت از نمره۱ (كاملاً مخالف ) تا نمره ۵ (كاملاً موافق) ارزيابي مي كند .

روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس و همکاران

براي بررسي صحت ترجمه، پرسشنامه پس از ترجمه توسط دو متخصص در زمينة مشاوره شغلي و روان شناسي صنعتي و سازماني و همچنين يك نفر كارشناسي ارشد زبان انگليسي تأئيد گرديد و براي بررسي روايي محتوايي ، اين پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمينه هاي روان شناسي صنعتي و سازماني و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأييد گرديد .پايايي اين پرسشنامه به وسيله پيرس و همكاران با آلفاي كرونباخ 91/ 0 درصد به دست آمده و در بازآزمائي نيز75/0 گزارش شده است كه با آلفاي كرونباخ 90/0 تان و پنگ (1997 ) قابل مقايسه است (به نقل از پيرس و گاردنر، ۲۰۰۴) . براي بررسي پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر، پرسشنامه روي ۵۰ نفر از كاركنان آموزش و پرورش اجرا شد و ضريب اعتبار آن با آلفاي كرونباخ 89/0 به دست آمد .در اين پژوهش پايايي از طريق آلفاي كرونباخ به دست آمد وبرابر 922/0 مي باشد .


"