پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سازگاری بل,پرسشنامه سازگاری بل ورد,پرسشنامه سازگاری بل فرم بلند,پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان,پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی,پرسشنامه سازگاری بل 160 سوالی,روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان 160 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 160 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات10
حجم42/589 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 160 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه سازگاري بل فرم بزرگسالان:

پرسشنامه سازگاري بل به منظور پي بردن به موقعيت عمومي سازگاري فردسازنده بل در سال 1961 ساخته شده است. تعداد سوالات اين پرسشنامه160 سوال مي باشد. زير مقياس ها عبارتند ازالف- سازگاري در خانه ب- سازگاري در سلامتي ج- سازگاري اجتماعي د- سازگاري عاطفي ه -سازگاري شغلي


نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل به اين صورت است هر که هر سوال از سه گزينه بلي، خير و نمي دانم تشکيل شده است. نمره بالاتر به معني سازگاري پايين تر در اين پرسشنامه مي باشد. اين پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالاني که مسايل شخصي خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح مي کنند موفقيت آميز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.

مولفه ها و ابعاد پرسشنامه سازگاري بل فرم بزرگسالان

هر فرم پنج بُعد سازگاري را در بر مي گيرد که عبارتند از :
الف) سازگاري در خانه : نمرات سطح بالاي افراد در اين سطح نشانگر عدم سازگاري مطلوب با محيط خانه است و نمرات پايين از سازگاري در خانه حکايت دارد.
ب) سازگاري در سلامتي : نمرات بالا در اين سطح ، از سازگاري نامطلوب سخن مي گويد و نمرات پايين معرف سازگاري رضايت بخش است.
ج) سازگاري اجتماعي : نمره ي بالا نشانگر دوري و کناره گيري از تماس هاي اجتماعي و تسليم در برابر آن معرفي مي شود و افرادي که نمره ي کم احراز کرده اند در تماس هاي اجتماعي حالت پرخاشگري دارند.
د) سازگاري عاطفي : افراد با نمره ي بالا از نظر عادي بي ثباتي را نشان ميدهند و افراد با نمره ي کم از ثبت عاطفي برخوردارند.
هـ)سازگاري شغلي (تحصيلي) : افرادي که نمرات کم مي گيرند از مشاغل خود رضايت دارند و آنهايي که نمرات بالا به دست مي آورند از مشاغل خود ناراضي اند.

روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری بل

اين پرسشنامه توسط بهرامي احسان (۱۳۷۱) بعد از ترجمه و ويرايش بر روي ۲۰۰ نفر به صورت تصادفي اجرا شد و ضريب آلفاي آن معادل 89% به دست آمد.يل (1961) ميزان آلفاي کرونباخ را براي ابعاد آن از 0.81 برا ي بعد سازگاري اجتماعي تا 0.94 براي سازگاري کلي گزارش کرده است. اعتبار آزمون - آزمون مجدد اين پرسشنامه در راهنماي آزمون از مقادير 70/0 تا 93/0 و ضريب همساني دروني آن از 74/0 تا 93/0 گزارش شده است. بل ضرايب اعتبار (پايايي) را براي خرده مقياس هاي سازگاري در خانه، سازگاري بهداشتي، سازگاري اجتماعي، سازگاري عاطفي و سازگاري شغلي و براي کل آزمون به ترتيب 91/0، 81/0، 88/0، 91/0، 85/0 و 94/0 گزارش کرده است. همچنين، اين آزمون روايي بالايي در تشخيص گروه هاي بهنجار از نوروتيک و همبستگي با آزمون هاي شخصيت آيسنگ نشان داده است (بل، 1962 به نقل از فتحي آشتياني، 1388).


"