پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سازگاری شغلی,دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی,پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس,پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی,پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 36 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات5
حجم18/150 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 36 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


تفسیر پرسشنامه سازگاری شغلی

پرسشنامه سازگاری شغلی مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل 36 سوال بود. این پرسشنامه دارای 7 بعد ارزش پیشرفت(3 سوال)، ارزش راحتی(13 سوال)، ارزش پایگاه(4 سوال)، ارزش نوع دوستی(5 سوال)، ارزش ایمنی(6 سوال)، ارزش خودمختاری(2 سوال) و سبک سازگاری (3 سوال) بود.


جدول شماره 3-2: ابعاد پرسشنامه سازگاری شغلی

ابعاد تعداد سوالات
ارزش پیشرفت 3
ارزش راحتی 13
ارزش پایگاه 4
ارزش نوع دوستی 5
ارزش ایمنی 6
ارزش خودمختاری 2
سبک زندگی 3


هدف پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ:

سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن (ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، سبک سازگاری)


روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست

پرسشنامه سلامت سازمانی پرسشنامه استاندارد شده ای است که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه مذكور به دليل مبتني بودن بر نظريه سلامت سازماني مدارس (هوي و فيلدمن ، 1987 و1999) از يك طرف و نظريه سيستم اجتماعي تالكوت پارسونز (1967) از طرف ديگر و استفاده آن در تحقيقات داخلي (عباس زاده و آقاسي كرماني 1386 ، اسكندري 1378 ، طاهري 1381، عطايي 1367 ، منصوري 1376 ، نادري بلداجي 1381 و ....) و تحقيقات خارجي (ليو 1994 ،تاتر ، هوي ، فانتر 1998 و 1992 ، هوي و تانتر 1989 ، تارفر و هوي 1995 و......) از روايي محتوايي برخوردار است. مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه در حد بسیار عالی 90/0 گزارش شده است(سلیمانی، 1388، علاقه بند، 1378، هوی و میسکل، 2005). روایی و پایایی پرسشنامه سازگاری شغلی در پژوهش فراهانی (1391) سنجیده شد و مقدار آلفای کرونباخ 73/0 به دست آمد.


"