پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سازگاری تحصیلی,پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان,پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجو با محیط دانشگاه,پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجو با رشته تحصیلی,پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجو با محیط خوابگاه,پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجو با شرایط جدید آموزشی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان ( سازگار شدن با محیط دانشگاه، رشته تحصیلی، محیط خوابگاه، سازگار شدن با شرایط جدید آموزشی و سایر موارد ) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 138 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات18
حجم31/906 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان ( سازگار شدن با محیط دانشگاه، رشته تحصیلی، محیط خوابگاه، سازگار شدن با شرایط جدید آموزشی و سایر موارد ) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 138 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx

تفسیر پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانشجویان

برای تهیّه سؤالات پرسشنامه سازگاری تحصیلی و تعیین روایی آن از روش روایی محتوا و روایی صوری استفاده شد.روایی صوری، این مطلب را مدنظر دارد که سؤالات آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیّه شده اند.سؤالات پرسشنامه، براساس تعاریف به عمل آمده و با توجه به ادبیات پژوهش و با کمک پرسشنامه های سازگاری بارو، بل، بکر و سیریاک و اسد تهیّه شدند

.همچنین برای تهیّه سؤالات از تعدادی دانشجو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد(50 نفر) در مورد مشکلات دانشجویان برای سازگار شدن با محیط دانشگاه، رشته تحصیلی، محیط خوابگاه، سازگار شدن با شرایط جدید آموزشی و سایر موارد مصاحبه به عمل آمد و اطلاعات لازم جمع آوری شد. در مرحله ی بعد به بررسی روایی محتوایی سؤالات پرداخته شد،که در این روش ارتباط بین سؤالات به شیوه ی نظام دار، عینی و کمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.به کمک تعدادی از استادان، روان شناسان و مشاوران، روایی محتوایی سؤالات مورد تأیید قرار گرفت.به این صورت که پرسشنامه و تعریف خرده مقیاس ها را در اختیار آنان قرار دادیم و از آنان خواسته شد که تعیین کنند که هر سؤال تا چه اندازه می تواند به متغیّر موردنظر مرتبط باشد و آن را بسنجد که در این مرحله نیز تعدادی ازسؤالات حذف شدند.در مرحله ی بعد به اجرای آزمایشی پرسشنامه پرداخته شد.به منظور رفع مشکلات احتمالی در تفسیر سؤالات توسط آزمودنی و ارزیابی برداشت آن ها از سؤالات، پرسشنامه اولیه که حاوی 180 سؤال بود در اختیار 40 نفر از دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس قرار گرفت تا چنانچه سؤالی از نظر آنان قابل فهم نباشد یا برداشت آن ها از سؤالات متفاوت با آنچه منظور سازندگان آن بوده است، اصلاح گردد.

در این مرحله نیز تعدادی از سؤالات که به نظر دانشجویان مبهم بودند اصلاح شدند وتعدادی از سؤالات که مؤلفه مورد نظر را نمی سنجیدند، حذف شدند.در آخر 152 سؤال باقی ماند. پرسشنامه سازگاری تحصیلی،6 خرده مقیاس(سازگاری با محیط دانشگاه و دانشکده، سازگاری با رشته تحصیلی، سازگاری اجتماعی و بین-فردی، سازگاری عاطفی، خودیابی و هدفمندی، سازگاری با مهارت های تحصیلی و آموزشی) را در برمی گیرد.هر سؤال از 5 گزینه (5،4،3،2،1) تشکیل شده است و از دانشجویان خواسته شد که میزان موافقت خود را با هرسؤال، از گزینه 5 بیشترین موافقت تا گزینه 1 کمترین موافقت نمره دهند.440 نفر، از بین دانشجویان رشته های مختلف به تفکیک جنسیت در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از چهار دانشگاه بزرگ شهر قزوین(بین المللی امام خمینی،آزاد اسلامی، پیام نور، علوم پزشکی) و دو مؤسسه ی غیر دولتی(میرعماد و سهروردی) به صورت تصادفی انتخاب شدند.

پرسشنامه مورد نظر در بین دانشجویان توزیع شد و بعد از تکمیل جمع آوری شدند.پرسشنامه های ناقص جدا شده و 411 پرسشنامه کامل تکمیل شده باقی ماند.بیشترین سازگاری نمره 5 و کمترین سازگاری نمره 1 را در هر سؤال به خود اختصاص می دهد.بعد از نمره گذاری، برای به دست آوردن میانگین، انحراف استاندارد،آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. در تحلیل اولیه آلفای کرونباخ برابر 945/0 شد. و نیز برای هر کدام از خرده مقیاس ها به طور جداگانه آلفای کرونباخ محاسبه شد.در مرحله بعد تعدادی از سؤال ها که همبستگی کم یا منفی با سؤال های هر خرده مقیاس داشتند حذف شده و آلفای کرونباخ ، میانگین و انحراف استاندارد دوباره محاسبه شد.و در تحلیل نهایی با حذف 14 سؤال،پرسشنامه ایی با 138 سؤال ساخته شد."