پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن رابینز,پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز,پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی,دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز,پرسشنامه وضعیت ابعاد سه گانه ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز)
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز وضعیت ابعاد سه گانه ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 24 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات5
حجم38/128 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز وضعیت ابعاد سه گانه ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 24 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

منبع امیدی؛ علیرضا (1385).ارتباط بين ساختارسازماني وخلاقيت مديران ستادي سازمان تربيتبدني.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران
روایی روایی این پرسشنامه در منبع فوق توسط اساتید تایید شده است
پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 در منبع فوق بدست آمده است


مولفه ها (ابعاد) پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز

پیچیدگی ساختار سازمان 1 تا 7
رسمیت ساختار سازمان 8 تا 14
تمرکز ساختار سازمان 14 تا 24


نحوه امتیاز بندی

بعد از وارد کردن داده ها به نرم افزار آماری سوالات هر مولفه را جمع کنید و سپس آزمون مورد نظرتون ( میانگین، انحراف استاندارد و...) را روی هر مولفه اجرا کنید


"