پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون گلیزر با روایی و پایایی

پرسشنامه تفکر انتقادی کودکان,آزمون سنجش تفکر انتقادی,پرسشنامه تفکر انتقادی دانش آموزان,تفکر انتقادی واتسون گلیزر,پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر,آزمون تفکر انتقادی واتسون گلاسر,پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون,دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر,پرسشنامه استاندارد پرسشنامه ی تفکر انتقادی واتسون گلاسر ( کیان پور، ۱۳۹۱)
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون گلیزر با روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون گلیزر با روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه ی تفکر انتقادی واتسون (گلیزر) گلاسر ( کیان پور، ۱۳۹۱) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 16 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات4
حجم19/187 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه ی تفکر انتقادی واتسون (گلیزر) گلاسر ( کیان پور، ۱۳۹۱) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 16 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


پرسشنامه ی تفکر انتقادی واتسون گلاسر این آزمون داراي پنج آزمون فرعی است. که ما از سه آزمون بهره گرفته ایم. که مجموعاً شامل 16 سوال بود.

دستورالعمل: استنباط، نتیجه اي است که فرد از پدیده هاي به وقوع پیوسته به دست می آورد. مثلا اگر چراغهاي خانه اي روشن باشد و از داخل خانه صداي موسیقی شنیده شود، شخص می تواند استنباط کند که احتمالا کسی در خانه است. این استنباط می تواند درست یا نادرست باشد مثلا ممکن است اهل خانه هنگام بیرون رفتن، چراغها و رادیو را خاموش نکرده باشند.
در این آزمون هر تمرین با عبارتی شروع می شود که لازم است صحیح در نظر گرفته شود. بعد از هر عبارت چند استنباط ممکن (نتایجی که هر فرد می تواند از عبارت ارائه شده، برداشت کند) آورده شده است. هر استنباط را بررسی کرده و درجه صحیح و غلط بودن آن را تعیین کنید.

با توجه به توضیحات زیر، براي هر استنباط در پاسخنامه در محل مناسب علامت بگذارید:

استنباط صحیح : یعنی با توجه به مجموعه اطلاعات ارائه شده، احتمال آن از حد معقول بیشتر است.
استنباط احتمالا صحیح : یعنی بیشتر به نظر می رسد صحیح باشد تاغلط.
اطلاعات ناکافی است : یعنی از روي اطلاعات داده شده نمی توان گفت که آیا استنتاج بیشتر صحیح به نظر می آید یا غلط. به عبارتی اطلاعات داده شده براي قضاوت کافی نیست.
استنباط احتمالا غلط : یعنی بیشتر به نظر می رسد که غلط باشد تا صحیح.
استنباط غلط : به این خاطر که مطالب داده شده را بد تفسیر می کند یا به دلیل آنکه با خود آن مطالب یا استنباطهاي صحیح حاصل از آن مطلب مغایرت دارد.


روائي و پايائي پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر

در پژوهش حاضر براي تعيين روائي پرسشنامه محقق ساخته چندگانه، از روايي صوري يا نمادين استفاده گرديده است، بدين ترتيب كه پرسشنامه اوليه تنظيم شده، ابتدا در اختيار اساتيد مديريت دولتي و كارشناسان امر قرار داده شده تا در رابطه با روايي پرسشنامه، اينكه سؤالات طرح شده، آنچه را كه مد نظر است، اندازه‌گيري مي‌كند يا نه؟ اظهار نظر نمايد.بعد نظرهاي اساتيد و كارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغيرات لازم در سؤالات بوجود آمد.
براي بر آورد پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. بر اين اساس مقدار آلفا با لحاظ كردن تعداد 20 پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS، برای پرسشنامه تفکر انتقادی برابر با 832/0 بدست آمده است. بنابراين مي‌توان گفت: اولا"سؤالات پرسشنامه همبستگي با يكديگر دارند و دوماً پرسشنامه از پايايي بالايي برخوردار مي‌باشد.

Case Processing Summary
N %
Cases Valid 20 100.0
Excludeda 0 .0
Total 20 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.832 16
شكل 3-1: پايايي پرسشنامه تفکر انتقادی"