پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان,دانلود پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان,پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان PMEQ,پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان 15 سوالی,روایی و پایایی پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان,خرده مقیاس های پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) رساله دکتری کولین (2004) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 15 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات5
حجم13/285 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) رساله دکتری کولین (2004) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 15 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docxتفسیر پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ):

پرسشنامه‌ای که در این پژوهش به منظور سنجش تجربه قبلی ریاضی معلمان به کار گرفته است، مبتنی بر پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) است. این پرسشنامه شامل 15 ماده و سه خرده مقیاس، «ابزار تدریس»، «واحدهای گذرانده شده» و «احساسات ریاضی» می‌باشد، که به سه دسته تقسیم می‌شود: تجارب قبل از دانشگاه، تجارب دوره کاردانی و تجارب دوره کارشناسی. ماده‌های 1، 6، 11 و 15 مربوط به خرده مقیاس احساسات ریاضی، ماده‌های 3 و 7 مربوط به خرده مقیاس واحدهای گذرانده شده و ماده‌های 2، 4، 5، 8، 9، 10، 12، 13 و 14 مربوط به خرده مقیاس ابزار تدریس می‌باشد. نمونه‌ای از ماده‌های آن عبارت است از: «احساس شما در مورد ریاضیات بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه در مورد محتوای واحدهای ریاضیات چه بود؟». جدول 1-3 تعداد عبارات مربوط به هر کدام از خرده مقیاس‌ها را نشان می‌دهد.

جدول 1-3: تعداد گویه‌های مربوط به هر کدام از خرده مقیاس‌های پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان
خرده مقیاس‌ها تعداد گویه‌ها
ابزار تدریس 9
واحدهای گذرانده شده 2
احساسات ریاضی 4


نمره گذاری پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ)

این پرسشنامه از رساله دکتری کولین (2004) با عنوان «رابطه بین تجربه قبلی ریاضی، باورهای معلمان و دانش مفهومی معلمان ابتدایی» گرفته و توسط محقق ترجمه شده است. روش نمره گذاری بدین صورت است که سوالات 1، 6، 11 و 15 از 1 تا 4 و سوالات 2، 3 و 7 از 1تا 3 و سوالات شماره 4، 5، 8، 9، 10، 12، 13 و 14 از 1 تا 2 نمره‌گذاری می‌شوند. بنابراین کمترین نمره 15 و بیشترین نمره کل 41 می‌باشد و کمترین و بیشترین نمره برای خرده مقیاس احساسات به ترتیب 4 و 16، برای خرده مقیاس واحدهای گذرانده 2 و 6 و برای خرده مقیاس ابزار تدریس 9 و 19 می‌باشد.


پایایی پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان

ضریب همسانی درونی این مقیاس در پژوهش کولین، 89/0 گزارش شده است. در پژوهش حاضر، به منظور سنجش ضریب پایایی مقیاس تجربه قبلی ریاضی معلمان از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب 82/0 و برای خرده مقیاس‌های احساسات، ابزار تدریس و واحدهای گذرانده به ترتیب 80/0، 79/0 و 81/0 حاصل گردید که در حد قابل قبولی است و نشان‌دهنده‌ی همسانی بالای این آزمون می‌باشد.

روایی پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان

قابل ذکر است که روایی محتوایی این پرسشنامه در تحقیق کولین، خوب گزارش شده است. در پژوهش حاضر، به منظور تعیین روایی این پرسشنامه از روش همبستگی هر گویه با نمره کل گویه‌ها، با حذف گویه مربوط، استفاده شد که ضرایب همبستگی برای گویه‌ها از 48/0 تا 77/0 می‌باشد که در حد قابل قبولی بودند و هیچ‌یک از گویه‌ها حذف نشدند."