پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی,پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فرآیندی,پرسشنامه تعیین سطح بلوغ سازمانی,پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی,دانلود پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی خرده مقیاس ها 55 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات7
حجم32/466 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی خرده مقیاس ها 55 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx
تفسیر پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی

این پرسشنامه به منظور تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی در شرکت فولاد مبارکه طراحی گردیده است. پرسشنامه حاوی 55 سئوال می باشد که از سئوال 1 تا 19 به بلوغ فردی، از سئوال 20 تا 37 به بلوغ فرآیندی و از سئوال 38 تا 55 به بلوغ سازمانی اختصاص یافته است. در این پژوهش برای تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی شاخص هایی در نظر گرفته شد که در این پرسشنامه برای هر کدام از این شاخص ها سئوالات و سنجه هایی مناسب طراحی گردید.


دسته بندی سئوالات در پرسشنامه در جدول (3-1) به شرح زیر آمده است:
جدول (3- 1): دسته بندی سئوالات در پرسش نامه پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی
ردیف شاخص های بلوغ شماره سئوال در پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی1
الف بلوغ فردی سئوالات 1- 19
1 بلوغ اجتماعی سئوالات 1- 5
2 بلوغ عقلی سئوالات 6- 8
3 بلوغ حرفه ای سئوالات 9- 13
4 بلوغ عاطفی سئوالات 14- 19
ب بلوغ فرآیندی سئوالات 20- 37
5 تعریف فرآیندها سئوالات 20 و 21
6 طراحی فرآیندها سئوالات 22 و 23
7 ارزیابی فرآیندها سئوالات 24 و 25
8 بهبود مداوم فرآیندها سئوالات 26- 28
9 یکپارچگی بین فرآیندها سئوال 29
10 چابکی فرآیندها سئوالات 30 و 31
11 نظام ها و سیستمهای پشتیبانی کننده از فرآیندها سئوالات 31- 33
12 الگوبرداری از فرآیندها سئوال 34
13 صاحبان فرآیندها سئوالات 35- 37
ج بلوغ سازمانی سئوالات 38- 55
14 رهبری سازمان سئوالات 38- 40
15 فرهنگ سازمان سئوالات 41 و 42
16 مهارتهای کارکنان سازمان سئوالات 43- 45
17 سیستم ها و نظام های سازمان سئوالات 46 و 47
18 تغییر و تحول سازمانی سئوالات 48- 50
19 یادگیری سازمانی سئوالات 51 – 53
20 ساختار سازمان سئوالات 54 و 55

نحوه امتیاز دهی به سئوالات پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی به شرح زیر تعیین گردید:
5. کاملاً مصداق دارد.
4. مصداق دارد.
3. تا حدودی مصداق دارد.
2. کمی مصداق دارد.
1. اصلاً مصداق ندارد.


"