پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی

مقیاس اعتماد به نفس جنسی,پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی,پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر,پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی 15 سوالی,دانلود پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر,نمره گذاری پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر,روایی و پایایی پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات5
حجم73/359 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي

در اين پژوهش به منظور سنجش اعتماد به نفس جنسي از پرسشنامه اعتماد به نفس جنسي آن هوپر (1992) استفاده شد. اين پرسشنامه شامل 15 سؤال بود که به منظور پاسخ دادن به هر سؤال سه ماده متناسب با آن سؤال تعبيه شده بود. حداکثر نمره آن 45 و حداقل آن 15 بود. نمرۀ بالاتر نشانگر اعتماد به نفس جنسي بالاتر بود.


روايي و پايايي پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی

اين آزمون در پژوهش عشقي (1385) استفاده گرديده، و روايي محتوايي پرسشنامه توسط پنج متخصص مشاوره و روان شناسي تاييد شد. براي تعيين همساني دروني پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديده بود که اين ضريب برابر 70/0 بدست آمده بود.


"