پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن (OHI) با روایی و پایایی

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران,پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن,پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و تارتر,پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه,پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن,پرسشنامه سلامت سازمانی هوی,پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس,پرسشنامه استاندارد شده سلامت سازمانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن (OHI) با روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن (OHI) با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن (OHI) با روایی و پایایی و بررسی ابعاد و مولفه های مقیاس


مشخصات فایل
تعداد صفحات7
حجم20/800 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن (OHI) با روایی و پایایی


پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی

پرسشنامه استاندارد شده سلامت سازمانی در کل دارای 44 سوال بود که توسط هوی و فیلدمن ارائه شده است.. پرسشنامه سلامت سازمانی دارای سه سطح نهادی، اداری و فنی بود. این پرسشنامه دارای هفت بعد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی بود. که بعد یگانگی نهادی مربوط به سطح نهادی بود. ابعاد نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی و پشتیبانی منابع مربط به سطح اداری و ابعاد روحیه و تاکید علمی مربوط به سطح فنی بود.


جدول شماره 3-1: ابعاد و مولفه های پرسشنامه سلامت سازمانی

سطوح ابعاد تعداد سوالات
نهادی یگانگی نهادی 7
اداری نفوذ مدیر 5
ملاحظه گری 5
ساخت دهی 5
پشتیبانی منابع 5
فنی روحیه 9
تاکید علمی 8

تعریف مفهومی سلامت سازمانی
ویلسون ( ۲۰۰۱ ) سلامت سازمانی را با بهداشت روانی محیط کار مترادف گرفته وسازمان سالم را سازمانی می داند که بتواند میزان افسردگی، ناامیدی، نارضایتی و…در کارکنان را به حداقل برساند( منبع داخل فایل) .سلامت سازمانی عبارت است از توانایی سازمان در حفظ بقاء و سازش با محیط و بهبود این توانایی ( منبع داخل فایل) .


مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (همیشه،۱؛ غالبا،۲؛ گاهی،۳؛بندرت،۴؛ هرگز؛۵) می­باشد.


روایی و پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران

پرسشنامه سلامت سازمانی پرسشنامه استاندارد شده ای است که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه مذكور به دليل مبتني بودن بر نظريه سلامت سازماني مدارس (هوي و فيلدمن ، 1987 و1999) از يك طرف و نظريه سيستم اجتماعي تالكوت پارسونز (1967) از طرف ديگر و استفاده آن در تحقيقات داخلي (عباس زاده و آقاسي كرماني 1386 ، اسكندري 1378 ، طاهري 1381، عطايي 1367 ، منصوري 1376 ، نادري بلداجي 1381 و ....) و تحقيقات خارجي (ليو 1994 ،تاتر ، هوي ، فانتر 1998 و 1992 ، هوي و تانتر 1989 ، تارفر و هوي 1995 و......) از روايي محتوايي برخوردار است. مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه در حد بسیار عالی 90/0 گزارش شده است(سلیمانی، 1388، علاقه بند، 1378، هوی و میسکل، 2005).


"