پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت با نمره گذاری، روایی و پایایی

مقیاس احقاق حق جنسی,پرسشنامه احقاق حق جنسی,پرسشنامه استاندارد احقاق حق جنسی,پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت,دانلود پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت,پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت 25 سوالی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت با نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم12/1010 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت

پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت که توسط دیوید هالبرت در سال 1990 براي سنجش ميزان احقاق حق جنسي در زنان تعامل نگر مشتمل بر25 سوال با مقياس 5 درجه اي ليکرت ساخته شده است.


شیوه نمره گذاری پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت

در همه سوالات اين پرسشنامه به جز سوالات 13، 14، 20 که نمره گذاري آنها برعکس مي شود، در بقيه سوالات گزينه "هميشه" نمره 1 و گزينه "هرگز" نمره 5 مي گيرد، بنابراين دامنه نمرات بين 125-25 مي باشد. نقطه برش در اين پرسشنامه 80 مي باشد، به عبارتي فردي که نمره پايين تر از 80 بگيرد ، يعني احقاق حق جنسي او پايين است.در اين پرسشنامه سوالات 1 تا 6 و 8، 9، 11، 12، 21، 25 مربوط به مولفه ابراز عواطف و احساسات جنسي و سوالات 7، 10، 13 تا 20 ، 22، 23، 24 مربوط به مولفه روابط جنسي است.


روایی و پایایی پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت

هالبرت پايايي پرسشنامه احقاق حق جنسي را 91/0 و روايي محتوائي ساختار يافته آن را به صورت مناسبي گزارش کرده است. خوش کنش و همکارانش (1386) از طريق نظر سنجي از اساتيد و صاحبنظران، روايي محتوائي اين پرسشنامه را مناسب اعلام کرده اند و پايايي آن را با اجراي اين آزمون بر روي 40 دانشجو متاهل و از طريق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در ايران 87/0 به دست آورده اند .


"