پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه استیک و گراس,پرسشنامه کلیشه سازی بدن ایده آل,پرسشنامه درونی سازی لاغری,دانلود پرسشنامه درونی سازی لاغری,پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس,روایی و پایایی پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه درونی سازی لاغری استیک و گراس با نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات2
حجم14/933 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه مقیاس درونی سازی لاغری

درونی سازی لاغری ایده آل به وسیله مقیاس تجدید نظر شده کلیشه سازی بدن ایده آل (استیک و گراس، 1998) ارزیابی می گردد. در این مقیاس از شرکت کنندگان درخواست می گردد تا میزان توافقشان را با عباراتی متمرکز بر آن چه زنان جذاب به آن شبیه هستند نشان دهند (به عنوان مثال، زنان لاغرتر جذاب تر هستند) که یک شکل درجه بندی پاسخ های 5 نقطه ای از قویا مخالفم=1 تا قویا موافقم=5 استفاده می گردد، آیتم ها برای تحلیل نهایی جمع بندی شده و نمره ها از 8 تا 40 درجه بندی می گردد(استیک و آگراس، 1998) . هم چنین به دلیل عدم استفاده قبلی از این پرسش نامه در ایران پایایی و روایی این مقیاس در این تحقیق محاسبه گردید


روایی مقیاس درونی سازی لاغری

جدول 3-9: روایی مقیاس درونی سازی لاغری
پرسشنامه مقدار KMO آزمون بارتلت
مقدار کای دو درجه آزادی سطح معناداری
درون سازی لاغری 77/0 44/430 15 0

بر اساس جدول 3-5 مقدار آزمونKMO درون سازی لاغری77/0به دست آمده، که بیا نگر کفایت اندازه نمونه می باشد. همچنین فرض صفر آزمون بارتلت نیز رد شده است که نشان می دهد سوالات با یکدیگر همبستگی دارند.


پایایی مقیاس درون سازی لاغری

جدول 3-10: پایایی مقیاس درونی سازی لاغری
پرسشنامه تعداد سوالات آلفای کرونباخ
درون سازی لاغری 6 76/0


بر اساس جدول 3-1 میزان آلفای کرونباخ مقیاس درونی سازی لاغری 76/0به دست آمده، می‌توان گفت سوالات این پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار هستند. به عبارت دیگر سوالات این پرسشنامه همبستگی زیادی با یکدیگر دارند.


"