پرسشنامه سلامت روان scl90 با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سلامت روان scl90,پرسشنامه تست scl90,دانلود پرسشنامه سلامت روان scl 90,نمره دهی پرسشنامه scl90,نمونه تفسیر آزمون scl90,روش نمره گذاری پرسشنامه scl90,دانلود پرسشنامه scl-25,دانلود تفسیر scl90
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه سلامت روان scl90 با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه سلامت روان scl90 با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سلامت روان scl90 با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی جهت سنجش نشانه های روان شناختی و بررسی بیماری های جسمی و روانی


مشخصات فایل
تعداد صفحات7
حجم21/490 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه سلامت روان scl90

این پرسش نامه شامل 90 سوال است و نه طبقه از نشانه های روان شناختی را به همراه چند مورد متفرقه می سنجد. بیماری های جسمی و روانی قابل بررسی در این آزمون عبارتند از: افسردگی، پرخاشگری، بدنی سازی، اضطراب، روان گسستگی، حساسیت در روابط متقابل، افکار پارانوئیدی، وسواس و فوبیا. پاسخ آزمودنی ها بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرتی که از گزینه های: هیچ، کمی، تا حدی، زیاد و به شدت تشکیل شده است مورد سنجش قرار خواهد گرفت و نمره گذاری این گزینه ها به ترتیب از 0 تا 4 است.

نمره گذاری پرسشنامه سلامت روان scl90

معنا و مفهوم پنج درجه ی ذکر شده به شرح زیر است:
0=هیچ: یعنی این موضوع هیچ وقت برای من مساله نبوده و هرگز من را ناراحت نکرده است.
1=کم: یعنی این مشکل یا مساله در حد بسیار کمی برای من وجود داشته و ناراحتی مختصری را برای من فراهم ساخته است. (یک یا دو بار در طول دو ماه گذشته با آن مواجه شده ام)
2=تاحدی: یعنی این مساله در حد متوسطی برای من مطرح بوده و من را ناراحت کرده است. (مثلا در طول چند هفته ی گذشته سه یا چهار بار این مساله را داشته ام)
3=زیاد: یعنی این مساله یا مشکل به دفعات متعدد (مثلا هر دو یا سه روز یک بار) و با شدت زیاد برای من اتفاق افتاده و تا حد زیادی باعث ناراحتی من شده است.
4=به شدت: یعنی این مساله یا مشکل تقریبا هر روز و با شدت بسیار زیاد برای من مطرح بوده و بی اندازه من را ناراحت کرده است.


مقیاس و ابعاد پرسشنامه سلامت روان scl90

مقیاس افسردگی حاوی 13 سوال است، شامل مواد 5، 14، 15، 20، 22، 26، 29، 30، 31، 32، 54، 71 و 79 پرسش نامه است.
مقیاس پرخاشگری حاوی 6 سوال و شامل مواد 11، 24، 63، 67، 74 و 81 پرسش نامه است.
مقیاس بدنی سازی حاوی 12 سوال و شامل مواد 1، 4، 12، 27، 40، 42، 48، 49، 52، 53، 56 و 58 پرسش نامه است.
مقیاس حساسیت در روابط متقابل حاوی 9 سوال و شامل مواد 6، 21، 34، 36، 37، 41، 61، 69 و 73 پرسش نامه است.
مقیاس افکار پارانوئیدی حاوی 6 سوال و شامل مواد 8، 18، 43، 68، 76 و 83 پرسش نامه است.
مقیاس وسواس حاوی 10 سوال و شامل مواد 3، 9، 10، 28، 38، 45، 46، 51، 55 و 65 پرسش نامه است.
مقیاس اضطراب حاوی 10 سوال و شامل مواد 2، 17، 23، 33، 39، 57، 72، 78، 80 و 86 پرسش نامه است.
مقیاس فوبیا حاوی 7 سوال و شامل مواد 13، 25، 47، 50، 70، 75، 82 پرسش نامه است.
مقیاس روان گسستگی حاوی 10 سوال و شامل مواد 7، 16، 35، 62، 77، 84، 85، 87، 88 و 90 پرسش نامه است.


روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان scl90

پایایی و روایی این پرسش نامه در ا یران بیش از 90/0 گزارش شده است (امام هادی و همکاران، 1385)، مرعشی ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین 80/0 تا 93/0 گزارش کرده است و رضاپور با استفاده از روش باز آزمایی ضریب پایایی آن را بین 68/0 تا 81/0 و ضریب روایی این آزمون را بین 38/0 تا 66/0گزارش کرده است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این آزمون در پژوهش حاضر 96/0 محسابه و گزارش شد.


"