پیشینه پژوهش و چارچوب نظری هویت سازمانی

فصل دوم پایان نامه هویت سازمانی,مبانی نظری هویت سازمانی,پیشینه تحقیق هویت سازمانی,پیشینه داخلی هویت سازمانی,پیشینه خارجی هویت سازمانی,پیشینه پژوهش هویت سازمانی,پیشینه نظری هویت سازمانی,ادبیات نظری هویت سازمانی,چارچوب نظری هویت سازمانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پیشینه پژوهش و چارچوب نظری هویت سازمانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پیشینه پژوهش و چارچوب نظری هویت سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات32
حجم202/398 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هویت سازمانی عنوان این نوشتار است. تعریف مفهومی هویت سازمانی : آلبرت و وتن (1985)، بر اين باور هستند كه هويت سازماني الف) آن چيزي است كه توسط افراد سازمان به عنوان ويژگي اصلي سازمان پذيرفته شده است؛ ب) كه موجب مي گردد سازمان از ديد كاركنان نسبت به سازمانهاي ديگر متمايز و در نتيجه منحصر به فرد باشد؛ و ج)توسط افراد سازمان ادراك شده است (به نقل از رستگار و همکاران، 1391). طبق تعریف پچن (1970)، هويت سازماني شامل سه جزء(1): احساس همبستگي با سازمان؛ (2): وفاداري يا حمايت از سازمان؛ و (3): ادراك مشخصه هاي مشترك با ديگر اعضاي سازمان است(همان).

تعریف عملیاتی هویت سازمانی : مطابق با تعریف نظری هویت سازمانی میزان همبستگی و تعلق خاطر افراد با سازمان است در تحقیق حاضر هویت سازمانی در سه مولفه : احساس همبستگی با سازمان، وفاداری به سازمان و احساس وجود مشترکات فراوان با سایر اعضای سازمان عملیاتی می شود.


جدول1-1- شاخص های هویت سازمانی
مفهوم ابعاد شاخص ها
هویت سازمانی همبستگی سازمانی پیوند قوی بین اعضا و سازمان
پیوند قوی بین اعضای سازمان
التزام عملی و ذهنی اعضا به قوانین سازمان
وفاداری سازمانی تعلق خاطر به سازمان
از خودگذشتگی نسبت به اهداف سازمان
مشترکات سازمانی شناخت تمایز با سازمان های دیگر
وجود مشترکات بین اعضای سازمان
وجود مشترکات بین اعضا و سازمان


فهرست مطالب
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-7-1- تعریف مفهومی هویت سازمانی
1-7-2-تعریف عملیاتی هویت سازمانی

1-8- مدل مفهومی تحقیق 8
2-3- هویت سازمانی 9
2-3-1- تعریف هویت سازمانی 9
2-3-2- ساخت و شكل گيري هويت 14
2-3-2-1- توجه رسانه ها 15
2-3-2-2- وجهه خارجي سازمان 16
2-3-2-3- ارتباطات خارجي سازمان 17
2-3-2-4- تيم مديران عالي سازمان 17
2-3-2-5- مديريت منابع انساني 18
2-3-2-6- ارتباطات داخلي سازمان 19
2-3-2-7- عمليات سازمان 19
2-4- پیشینه تحقیق 20
2-4-1- تحقیقات انجام شده در ایران 20
2-4-2- تحقیقات خارجی 26
2-5- جمع بندی 28
فهرست منابع 30


"