ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت فرهنگی

فصل دوم پایان نامه هویت فرهنگی,مبانی نظری هویت فرهنگی,پیشینه تحقیق هویت فرهنگی,پیشینه داخلی هویت فرهنگی,پیشینه خارجی هویت فرهنگی,پیشینه پژوهش هویت فرهنگی,پیشینه نظری هویت فرهنگی,ادبیات نظری هویت فرهنگی,چارچوب نظری هویت فرهنگی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت فرهنگی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت فرهنگی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت فرهنگی ورد قابل ویرایش با فرمت doc بصورت جامع و کامل با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات42
حجم84/482 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

مقدمه ادبیات نظری و پیشینه تجربی هویت فرهنگی : آنتا دیوپ انسان شناس آفریقایی، در مقالهاي در باره هویت فرهنگی مینویسد: هویت فرهنگی هر جامعه به سه عامل بستگی دارد: تاریخ، زبان و روان شناختی. گرچه اهمیت عوامل فوق در موقعیتهاي تاریخی و اجتماعی مختلف یکسان نیست با این وجود هر گاه این عوامل به طور کلی در یک ملت یا فرد وجود نداشته باشد، هویت فرهنگی آن ملت یا فرد ناقص می شود و تلفیق موزون این عوامل، یک وضعیت ایده آل است) پیام یونسکو ٥ شهریور و مهر(.


-"بررسي تاثيرات اينترنت در پاي‌بندي به هويت ديني و فرهنگي جوانان تهراني (نمونه مورد مطالعه جوانان منطقه 5 تهران)" عنوان پايان نامه کارشناسي ارشدی است که هديه محمدي در زمستان1389 انجام داده است، روش تحقيق به کار رفته در این پژوهش پيمايشي است. جامعه آماری این تحقیق 400 نفر از جوانان منطقه 5 است. در اين پژوهش آمده است که بين ويژگي هاي فردي از قبيل سن، وضعيت تاهل، سطح تحصيلات و ميزان پاي‌بندي به هويت فرهنگي رابطه وجود دارد، ولي بين جنسيت و وضعيت اشتغال و ميزان پاي‌بندي به هويت فرهنگي رابطه اي ديده نشد از دیگر نتایج این تحقیق می توان به رابطه برخی ویژگی های شخصی و میزان پایبندی به هویت دینی اشاره کرد که بین جنسیت، سن و میزان پایبندی به هویت دینی رابطه وجود دارد ولی بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال و میزان پایبندی به هویت دینی رابطه ای وجود ندارد.


فهرست مطالب
پیشگفتار: 2
6-1- تعریف نظری برخي مفاهیم 4
هویت فرهنگی: 4
فصل دوم بررسی ادبیات نظری پژوهش 5
مقدمه 5
گفتار اول‏:‏ مبانی نظری پژوهش 6
1-1-2- فرهنگ 6
2-1-2- هویت 7
3-1-2- هویت فرهنگی 8
4-1-2- ابعاد هویت فرهنگی: 9
گفتار دوم: بررسی پژوهش های پیشین 10
1-3-2- پژوهش‌هاي پيشين خارجي 10
2-3-2- پژوهش‏های پیشین داخلی 13
3-3-2- نقد محقق به پژوهش‏هاي پيشين داخلي و خارجي 20
گفتار چهارم : نظریه ها و چارچوب نظری 22
1-4-2- نظریه بازنمایی: 22
2-4-2- مفهوم هویت و فرهنگ در نظریه بازنمایی هال: 24
3-4-2- مکتب ساخت- کارکرد: 28
4-4-2- مفهوم كاركرد 29
5-4-2- ساختار گرایی 29
6-4-2- مفاهيم و اصول ساخت گرايي 30
7-4-2- نظریه ساخت گرایی و کارکردگرایی ساختاری 30
8-4-2- مفهوم هویت در دیدگاه گیدنز: 32
9-4-2- نظریه حوزه عمومی هابرماس 35
10-4-2- چارچوب نظری 37
فهرست منابع 41


"