پایان نامه بررسی و تشریح عناصر و مولفه های سرمایه اجتماعی 

ابعاد سرمایه اجتماعی,مدل های سرمایه اجتماعی,نظریه های سرمایه اجتماعی,سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام,سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو,نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن,عناصر و مولفه های سرمایه اجتماعی ,مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال,ابعاد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال,پایان نامه در مورد سرمایه اجتماعی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پایان نامه بررسی و تشریح عناصر و مولفه های سرمایه اجتماعی  آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پایان نامه بررسی و تشریح عناصر و مولفه های سرمایه اجتماعی 

این پایان نامه در مورد سرمایه اجتماعی و با موضوع بررسی عناصر و مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات78
حجم140/240 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد سرمایه اجتماعی و با موضوع بررسی عناصر و مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد. برخی عناصر اصلی سرمایه اجتماعی عبارتند از: آگاهی به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی،/اعتماد عمومی/اعتماد نهادی/مشارکت غیررسمی همیارانه/مشارکت غیررسمی خیریه ای/ مشارکت غیررسمی مذهبی/شرکت در اتحادیه ها، انجمن ها، سازمان ها و مؤسسات مدنی رسمی. با این وجود به نظر ما مؤلفه های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعیی،مشارکت اجتماعی و تعلق اجتماعی که در یک رابطه متعامل قرار گرفته و هر کدام تقویت کننده دیگری اند، از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می شوند. این چهار مؤلفه از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی نیز هستند.


اعتماد اجتماعی
اعتماد در لغت به معنای تکیه کردن، واگذاشتن کاری به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتماد است(معین، 1375: 302). این واژه در متون جامعه شناسی معمولاً به صورت زیر تعریف می شود: اعتماد«باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاری مطمئن و اتکاء به یک ادعا یا اظهار نظر، بدون آزمون کردن آن است»(لیون ، 2002: 664). در جای دیگر آمده که اعتماد عبارت است از اطمینان به دیگران با وجود امکان فرصت طلبی، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان(میزتال ، 1996: 18). اعتماد نوعی شرط بندی در مورد کنش هایی است که دیگران در آینده انجام خواهند داد(زتومکا ، 1999: 24).اعتماد عبارت است از واگذاری منابع به دیگران با این انتظار که آن ها به گونه ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش یابد و دستیابی به اهداف میسر گردد(کافی، 1380: 10). اعتماد لازمه شکل گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی است. اعتماد اجتماعی ایجادکننده تعاون و همیاری است و فقط در این حالت که در عین وجود تفاوت ها قادر به حل مشکلات و انجام تعهدات اجتماعی می شود. اعتماد اجتماعی برگرفته از عدالت، برابری و امنیت اجتماعی نیز فزاینده آن ها می باشد. آنتونی گینز، اعتماد و تأثیر آن برفرآیند توسعه را زیربنا و زمینه ساز اصلی در جوامع مدرن می داند، هر جا که سطح اعتماد اجتماعی بالا باشد مشارکت و همیاری مردم در عرصه های اجتماعی بیشتر و آسیب های اجتماعی کمتر است(اکبری، 1383: 11).


انسجام اجتماعی
انسجام واژه ای است که نوعی هماهنگی همراه با نظم را به ذهن متبادر می کند و در فارسی به معنای یگانه شدن، یکتایی و یگانگی کاربرد دارد(دهخدا، 1342). این واژه به لحاظ مفهومی، احساس مسئولیت متقابل، بین چند نفر یا چند گروه است که از اراده و آگاهی برخوردار باشند، در واقع این مفهوم، دربردارنده یک معنای اخلاقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیفه و یا الزام متقابل است. همچنین یک معنای مثبت از آن بر می آید که وابستگی متقابل کارکردها، اجزا و موجودات در یک کل ساخت یافته را می رساند. به زبان جامعه شناسی، همبستگی و انسجام، پدیده ای را می رساند که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضای به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یکدیگرند(بیرو، 1375). این پدیده اجتناب پذیر، سیال و نسبی، با هم فکری، همیاری و هماهنگی داوطلبانه و حضور ارادی شهروندان در انجام وظایفی که در حیطه های گوناگون مناسبات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی افراد قرار می گیرد، شکل می گیرد(صالحی امیری، 1388).

فهرست مطالب

تعریف نظری سرمایه اجتماعی تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی 27
2 2 1 سرمایه اجتماعی چیست 27
2 2 2 تاریخچه سرمایه اجتماعی 28
2 2 3 اهمیت سرمایه اجتماعی 29
2 2 4 تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی 30
2 2 4 1سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(1995) 30
2 2 4 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990) 31
2 2 4 3 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998) 31
2 2 5 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی 32
2 2 6 ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی 35
2 2 7 انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی 35
2 2 8 سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن 37
2 2 9 ابعاد سرمایه اجتماعی 38
2 2 10 گونه های سرمایه اجتماعی 39
2 2 11 مزایای سرمایه اجتماعی 40
2 2 12جنبه های منفی سرمایه اجتماعی 41
2 2 13 عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی 42
2 2 13 1 اعتماد اجتماعی 43
2 2 13 2 انسجام اجتماعی 44
2 2 13 3 مشارکت اجتماعی 45
2 2 13 4 تعلق اجتماعی 46
2 2 14 مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها 48
2 2 15 آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟ 49
2 4 1 تحقیقات داخلی 64
2 4 2 تحقیقات خارجی 70

منابع فارسی
منابع لاتین


"