پرسشنامه انگیزش کاری کارکنان پورتر و لالر با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه انگيزش شغلي,پرسشنامه انگیزش,پرسشنامه برای انگیزش,دانلود پرسشنامه انگیزش بیرونی,پرسشنامه برای انگیزه,پرسشنامه سنجش انگیزش کارکنان,پرسشنامه انگیزه 9 گویه ای,پرسشنامه انگيزش کاري کارکنان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه انگیزش کاری کارکنان پورتر و لالر با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه انگیزش کاری کارکنان پورتر و لالر با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه انگیزش کاری کارکنان پورتر و لالر با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم18/793 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه انگیزش کاری کارکنان پورتر

جهت سنجش انگيزش کاري کارکنان از پرسش‌نامه‌ای که بر مبنای تئوري انتظار وروم تهيه و به وسيله پورتر ولالر توسعه داده شده، استفاده شده است. اين پرسش‌نامه حاوي 9 سؤال است که به سنجش انگیزش از طريق ابعاد سه‌گانه آن اعم از جدابیتها- عاملیتها و انتظارات مي پردازد. سؤالات پرسش‌نامه به صورت مقياس پنج درجه اي به شيوه ليکرت بر روي يک پيوستار؛ کاملاً موافق، موافق، نظري ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم تهيه شده است.

طريقه نمره‌گذاري سئوالات نیز از 1 تا 5 است.

متغير مورد مطالعه تعداد سئوالات شماره سئوالات
انگیزش
جدابیتها 3 1 تا 3
عاملیتها 3 4 تا 6
انتظارات 3 7 تا 9

جدول3-1 (پرسش‌نامه انگیزش)

روایی و پایایی پرسشنامه انگیزش کاری کارکنان پورتر

روایی ابزار گردآوری داده‌ها: پرسش‌نامه انگیزش استاندارد است یعنی از کتاب پرسش‌نامه‌های معتبر جهانی که دکتر مقیمی ‌و رمضان ترجمه و منتشر کرده‌اند، استفاده شده است. سپس توسط تنی چند از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ‌مورد بررسي و بازبيني كامل قرار گرفت. پس از لحاظ كردن نظرات آنان، پرسش‌نامه نهايي مجدداً به تأييد اساتيد راهنما و مشاور رسيد. بنابراین می‌توان گفت که ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق دارای روایی مناسب و قابل قبولی است.


پايايي پرسش‌نامه انگیزش و توانمندسازی کارکنان:

همان طور كه قبلاً اشاره شد، پرسشنامه توانمندسازی کارکنان استاندارد است و برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد. این مقدار برای پرسش‌نامه انگیزش کارکنان به ترتیب 0.84 بدست آمد. از آنجا که این مقادیر بیشتر از 0.7 می باشد، بنابراین پایایی پرسش‌نامه‌ها تأیید می‌شود.


"