فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش

فصل دوم پایان نامه اشتراک دانش,مبانی نظری اشتراک دانش,پیشینه تحقیق اشتراک دانش,پیشینه داخلی اشتراک دانش,پیشینه خارجی اشتراک دانش,پیشینه پژوهش اشتراک دانش,پیشینه نظری اشتراک دانش,ادبیات نظری اشتراک دانش,چارچوب نظری اشتراک دانش
مشخصات فایل مورد نظر در مورد فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتراک دانش

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات44
حجم196/299 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه اشتراک دانش : در این نوشتار در بخش اول مبانی نظری اشتراک دانش بصورت کامل تشریح می شود و در بخش دوم به بررسی پیشینه تحقیق اشتراک دانش در پژوهش های داخلی و خارجی می پردازیم. ما انسان ها معمولاً بیشتر زمان خود را صرف فعالیتی می کنیم که برایمان منافع آشکار و ملموسی در بر داشته باشد و کمبود زمان منجر به اولویت بندی بین تسهیم دانش و سایر فعالیت هایی می شود که فکر می کنیم برایمان مفیدتر است. در این حالت ما با تسهیم دانش به عنوان یک عامل هزینه ای برخورد کرده ایم و تسهیم دانش را فعالیتی منفک از سایر فعالیت های روزانه می بینیم، در حالی که برای تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده کارکنان دانشی سازمان باید خود را مسئول یادگیری خود و همکارانشان بدانند و در فرایندهای کاری رسمی و غیر رسمی به عنوان مربی عمل کنند و به تسهیم دانش در طول فرایندهای کاری و به عنوان جزئی لاینفک از فعالیت هایشان بپردازند (خاتمیان فر و مهری، 1388).

نمونه پیشینه خارجی درباره اشتراک دانش

نئو (2002) در تحقيقي در خصوص عوامل تأثيرگذار بر اشتراك دانش در يكي از شركت هاي خبري سنگاپور، در مي يابد كه عوامل فرهنگي تأثير مثبتي بر تصميم گيري فردي مبتني بر اشتراك يا عدم اشتراك دانش مي گذارد. مطالعه وي آشكار كرد نبود انگيزه، حمايت مديريتي، اعتماد و روحيه كار گروهي، موانع اصلي و عمده در اشتراك دانش هستند.

فهرست مطالب

تعاریف مفهومی شتراک دانش تعاریف عملیاتی شتراک دانش

2-1-5-1- موانع و تسهیل کننده های تسهیم دانش 9
2-1-5-2- موانع و تسهیل کننده های فردی 10
1- عدم وجود زمان کافی برای به اشتراک گذاری دانش 10
2- عدم یکسان بودن ویژگی ها، سطح دانشی و بینشی به اشتراک گذارندگان دانش 10
3- ترس از اعتراف به ندانستن 11
4- عدم آگاهی دارندگان دانش نسبت به مفید بودن دانش برای دیگران 11
5- آسان تر بودن به اشتراک گذاری دانش آشکار نسبت به دانش پنهان 11
6- ضعف در مهارت های ارتباطی 12
7- ضعف در اعتماد در بین کارکنان 12
8- ترس از به مخاطره افتادن امنیت شغلی 13
9- عدم آگاهی کافی از ارزش و مزایای به اشتراک گذاری دانش با همکاران 13
2-1-5-2- موانع سازمانی تسهیم دانش 15
1- فقدان نگاه درست مدیران به اهمیت تسهیم دانش و عدم حمایت از آن 15
2- تمرکز شدید بر سلسله مراتب سازمانی 15
3- کمبود فضاهای رسمی و غیر رسمی جهت به اشتراک گذاشتن دانش 16
4- ضعف در سیستم پاداش و تشویق سازمان 16
5- وجود فضای رقابتی شدید در سازمان 16
6- پراکندگی واحدهای سازمانی 17
2-1-5-3- موانع و تسهیل کننده های مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی 17
1- فقدان فرهنگ استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی 18
2- جابه جایی ابزار با هدف در استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی 18
3- بی توجهی به کارکرد اصلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی 19
4- ضعف در ارائۀ خدمات پشتیبانی 19
5- فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی خود را به افراد تحمیل می کنند 19
2-2- پیشینه پژوهش 20
2-2-1- پژوهش های داخلی 20
2-2-2- پژوهش های خارجی 24
منابع و مآخذ 29"