پرسشنامه محقق ساخته طراحی شغل با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه طراحی شغل,دانلود پرسشنامه طراحی شغل,نمونه پرسشنامه طراحی شغل,پرسشنامه استاندارد طراحی شغل,پرسشنامه محقق ساخته طراحی شغل,دانلود پرسشنامه محقق ساخته طراحی شغل
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه محقق ساخته طراحی شغل با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه محقق ساخته طراحی شغل با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه محقق ساخته طراحی شغل با نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم12/625 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه طراحی شغل:

این پرسشنامه توسط محقق و بر اساس مبانی نظری پژوهش تنظیم شده است. 15 گویه پرسشنامه با درجه بندی 5 درجه ای لیکرت در برگیرنده دو زیر مقیاس شرح شغل و شرایط احراز شغل می باشد، به طوری 5 سوال پرسشنامه اطلاعات مربوط به شرح شغل و 10 سوال نیز اطلاعات مربوط به شرایط احراز شغل را مورد ارزیابی قرار می دهد.


شیوه نمره گذاری پرسشنامه محقق ساخته طراحی شغل

برای نمره گذاری پرسشنامه، به گزینه خیلی کم، نمره 1، کم، نمره 2، متوسط، نمره 3، زیاد، نمره 4 و گزینه خیلی زیاد، نمره 5 اختصاص داده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته طراحی شغل

3-6. روایی و پایایی آزمون
3-6-1. روائی: منظور از روايي آن است که آزمون در عمل تا چه اندازه صفاتي را که براي اندازه گيري آنها طرح ريزي شده است اندازه مي گيرد يا بطور اخص به آن صفات مربوط مي شود. روايي محتوايي نشان مي دهد که نمونه هايي از مجموعة دانش ها; نگرش ها و مهارت هايي که انتظار مي رود کارکنان بر آن تسلط داشته باشد، با چه دقتي در آزمون گنجانده شده است (جان بست; ترجمة پاشا شريفي و طالقانی، 1386، ص 262) . روایی محنوایی و سازه ای هر دو پرسش نامه به تأیید متخصصین موضوعی رسید.


3-6-2. پایائی: پايايي يک وسيلة اندازه گيري، به دقت آن اشاره مي کند. يک آزمون در صورتي داراي پايايي است که اگر آن را در يک فاصلة زماني کوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديک به هم باشند (سيف،1387،ص 409). پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی توسطه صالحی(1382) با استفاده از روش دو نیمه کردن برابر با 78/0 برآورد شده است. در این پژوهش نیز پایایی پرسشامه عملکرد شغلی توسط ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 بدست آمد. هچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه طراحی شغل، بعد از تنظیم پرسشنامه و تائید اساتید راهنما و مشاور، روی 30 نفر از افراد جامعه آماری اجرا، و داده های حاصل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این ضریب برای مولفه شرح شغل برابر با 73/0 و برای شرایط احراز شغل برابر با 86/0 برآورد گردید.


"