دانلود پرسشنامه امیدواری میلر با نمره گذاری، روایی و پایایی 

پرسشنامه امیدواری میلر,پرسشنامه امید میلر,دانلود پرسشنامه امیدواری میلر,دانلود رایگان پرسشنامه امید میلر,پرسشنامه امید به زندگی میلر دانلود رایگان,پرسشنامه امید به زندگی میلر,پرسشنامه ی امید میلر,تست امید به زندگی,نظریه امید به زندگی میلر
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود پرسشنامه امیدواری میلر با نمره گذاری، روایی و پایایی  آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.دانلود پرسشنامه امیدواری میلر با نمره گذاری، روایی و پایایی 

دانلود پرسشنامه امیدواری میلر با نمره گذاری، روایی و پایایی 


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم27/70 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه امید به زندگی میلر

براي سنجش اميدواري در پژوهش حاضرازآزمون ميلر (1988) استفاده شده است که نوعي ازآزمون هاي تشخيصي است اين آزمون شامل 49 گزاره از حالت هاي اميدواري و درماندگي مي باشد كه ماده هاي قيد شده در آن بر مبناي تظاهرات آشكار يا نهان رفتاري در افراد اميدوار يا نا اميد انتخاب شده اند . در آزمون ميلر دامنه امتيازات كسب شده از 40 تا 240 متغير مي باشد و چنانچه فردي امتياز 40 را كسب كند كاملا درمانده و نمره 240 حداكثر اميدواري را نشان مي دهد .


روایی و پایایی پرسشنامه امید به زندگی میلر

آزمايش مقدماتي اين معيار در آمريكا روي 75 نفراز دانشجويان اجرا شد اين آزمايش ماده هاي اميد را به طور روشن از نظر سطح آمادگي ، ويژگي اعتبار تحت بررسي قرار داد . ضريب پايايي 95% و اعتبار ( تست مجدد بافاصله ي دو هفته 87 % و ميانگين اميدواري 6/175 بر آورده شده است .اين ازمون براي اولين بار در ايران توسط سميعي (1368) بر روي 30 نفر از دانشجويان پسر رشته پرستاري اجرا شد و به منظور تعيين پايايي آن از روش ازمون مجدد با فاصله يك هفته استفاده شد .ضريب همستگي پيرسون بين دوسري از نمرات ازمون 75% R= بر اورده شد .و ميانگين 3/151 بوده است .به منظور اطمينان از پايايي آزمون اين پرسشنامه توسط محقق بر روي تعداد بيشتري (152 نفر) از دانشجويان دختر و پسر مراكز تربيت معلم تهران اجرا گرديد كه ضريب آلفاي كرونباخ 5/91% به دست آمد و ميانگين به دست آمده 196 بود.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه امید به زندگی میلر

گزينه هاي آزمون در يك مقياس 5 درجه اي از بسيار مخالف1 تا بسيار موافق 5 نمره گذاري مي شود اما 12 شماره از پرسشنامه ميلر از ماده هاي منفي تشكيل شده كه در نمره گذاري اين شماره ها بر عكس نمره مي گيرند و عبارتند از :
(11_13_ 16_18 _ 25 _ 27 _ 28 _ 31 _ 33_ 34 _ 38 _ 39 ) و سوالهاي شماره 41 تا 48 مخصوص بيماران مزمن است . سوال 49 : ‹‹ ميزان اميدواري خود را در حال حاضر با انتخاب يكي از شماره هاي زير مشخص كنيد ›› آزمودني بايستي مقدار اميدواري خود را با انتخاب يكي از اعداد 1 تا 10 مشخص كند .که در آن 1 حداقل اميدواري و 10 حداكثر اميدواري را نشان مي دهد .


"