پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان به نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه ارتقاء شغلی,دانلود پرسشنامه ارتقای شغلی,پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان,دانلود پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان,روایی و پایایی پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان,شیوه نمره گذاری پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان به نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان به نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان به نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات8
حجم119/735 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

ارتقای شغلی عبارت است از جایگزین شدن فرد در شغلی با مسئولیت و اختیار بالاتر و اهمیت بیشتر. (درخشان داوری، 1378 ). پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان دارای 45 سوال در طیف لیکرت ( کاملا مخالفم مخالفم بی نظر موافقم کاملا موافقم) می باشد

ابعاد پرسشنامه ارتقای شغلی کارکنان

ملاحظات تعداد سوالات متغیرها
1 الی 14 14 انگیزش نیروی کار
15 الی 23 9 انگیزش ذاتی کار
24 الی 33 10 اقدامات مدیریتی
34 الی 39 6 خودمدیریتی کارراهه شغلی
40 الی 45 6 کارراهه گرایی فرد


روايي و پايايي پرسشنامه
منظور از روايي ، آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را به درستي اندازه بگيرد. به عبارت ديگر روايي تعيين مي کند که ابزار تهيه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه مي گيرد. با ابهام زدايي از سؤالات پرسش نامه با راهنمايي اساتيد راهنما، استاد مشاور و نيز دقت در پالايش اطلاعات جمع آوري شده و تجزيه و تحليل آنها، روايي بيشتري به ابزار تحقيق داده شد.منظور از پايايي يک پرسش نامه اين است که اگر خصيصه مورد سنجش را با همان پرسش نامه در شرايط مشابه دو بار اندازه گيري کنيم، نتايج حاصله تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد است.

قابليت اعتماد يک پرسش نامه بايستي حداقل ضريب همبستگي 7/0 را دارا باشد. در اين تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ نيز جهت محاسبه ضريب پايايي استفاده شده است. آلفاي کرونباخ يک ضريب اعتبار است که ميزان همبستگي مثبت يک مجموعه را با هم منعکس مي کند، آلفاي کرونباخ بر حسب ميانگين همبستگي داخلي ميان پرسش هايي که يک مفهوم را مي سنجد، محاسبه می‌شود. هر قدر آلفاي کرونباخ به عدد 1 نزديکتر باشد اعتبار سازگاري دروني بيشتر است. گفتني است كه در اين تحقيق براي بدست آوردن رقم آلفاي كرونباخ حدود 30 پرسشنامه در بين پاسخگويان توزيع گرديد و ميزان ضريب آلفاي كرونباخ براي اين تعداد پرسشنامه رقم 948/0 بدست آمده كه حاكي از پايايي بالاي پرسشنامه مي باشد.


"