مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و مولفه های آن 76 صفحه

فصل دوم پایان نامه مولفه های هوش سازمانی,مبانی نظری مولفه های هوش سازمانی,پیشینه تحقیق مولفه های هوش سازمانی,پیشینه داخلی مولفه های هوش سازمانی,پیشینه خارجی مولفه های هوش سازمانی,پیشینه پژوهش مولفه های هوش سازمانی,پیشینه نظری مولفه های هوش سازمانی,ادبیات نظری مولفه های هوش سازمانی,چارچوب نظری مولفه های هوش سازمانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و مولفه های آن 76 صفحه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و مولفه های آن 76 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد  مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و مولفه های آن بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات76
حجم223/808 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

سیمیچ (2005) هوش سازمانی را این‬گونه تعریف می‬کند: توانایی فکری سازمان جهت حل مسائل سازمانی. در اینجا توجه روی انسجام توانایی‬های تکنیکی و توانایی‬های انسانی جهت حل مسائل و مشکلات می‬باشد. صراحتاً هوش سازمانی دربرگیرنده کلیات اطلاعات، تجربه، دانش و درک مسائل سازمانی است.

محققین در جهت استفاده از هوش سازمانی الزامات و زیرساخت هایی را برای سازمان‬ها معرفی می کنند، از جمله: مدیریت سرمایه فکری در سازمان، مدیریت دانش،رهبری تحول آفرین، سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و مدیریت استعداد؛ همچنین هوش سازمانی پیامدهایی همچون نوآوری، مزیت رقابتی، بهره وری و بهبود عملکرد را در سازمان‬ها به دنبال دارد (زارع خلیلی؛ چوپانی و حیات،1389: 4-7). بنابراین سازمان‬ها با در نظر گرفتن هر یک از این الزامات می توانند هوش سازمانی را تحت تأثیر قرار داده و به سمت داشتن سازمانی هوشمند قدم بردارند و باعث بوجودآمدن پیامدهای مثبت برای سازمان خود شوند.

نمونه پیشینه در مورد هوش سازمانی

- یویگور و یولسوی (2013) "تصورات مدیران و کارکنان را بر اثرات هوش سازمانی در عملکرد شرکت ها" مورد بررسی قرار دادند. در این نظرسنجی از 1064 کارمند و 454 مدیر استفاده شد و نتایج نشان داد که هیچ تفاوت معناداری از نظر سن، جنسیت، سطح تحصیلات، بخش اداری، موقعیت شغلی وجود ندارد و نیز رابطه معناداری میان ادراکات مدیران و کارکنان در حیطه عملکرد و هوش سازمانی وجود دارد.

فهرست مطالب
6-1) تعریف واژه‬ها و اصطلاح‬های تخصصی تحقیق 3

تعریف مفهومی و نظری هوش سازمانی تعریف عملیاتی هوش سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی

2-2-1) هوش 8
2-2-1-1)تعریف هوش 8
2-2-1-2) انواع هوش در سازمان‬ها 9
2-2-3) تعریف هوش سازمانی 15
2-2-3-1) ابعاد هوش سازمانی 17
2-2-3-2) عناصر هوش سازمانی 21
2-2-3-3) توانمندسازهای کلیدی هوش سازمانی 22
2-2-3-4) اهمیت و ضرورت استفاده از هوش سازمانی 24
2-2) بخش دوم: سوابق تحقیق 26
2-2-1) تحقیقات داخلی 26
2-2-1-1) تحقیقات داخلی پیرامون اخلاق‬کار 26

2-2-1-2) تحقیقات داخلی پیرامون هوش سازمانی 33

2-2-1-3) تحقیقات داخلی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاقکار و هوش سازمانی 37
2-2-2) تحقیقات خارجی 39

2-2-2-2) تحقیقات خارجی پیرامون هوش سازمانی 39

2-2-2-3) تحقیقات خارجی پیرامون رابطه رفتار شهروندی سازمانی با اخلاقکار و هوش سازمانی 43
جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی 47
جدول 2-3) خلاصه تحقیقات خارجی 51


2-3) بخش سوم: چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق


منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي
ب) منابع غیرفارسی


"