مولفه ها و مدل های فرآیند خلاقیت با تاکید بر خلاقیت در سازمان

مدل های فرآیند خلاقیت ,مولفه های فرآیند خلاقیت,تعریف مفهومی خلاقیت سازمانی,تعریف عملياتي خلاقیت سازمانی,تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی,پایان نامه خلاقیت سازمانی,موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها,عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مولفه ها و مدل های فرآیند خلاقیت با تاکید بر خلاقیت در سازمان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.مولفه ها و مدل های فرآیند خلاقیت با تاکید بر خلاقیت در سازمان

هدف از این پایان نامه بررسی مولفه ها و مدل های فرآیند خلاقیت با تاکید بر خلاقیت در سازمان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات56
حجم354/629 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

خلاقیت فرایند تکامل بخشیدن به دیدگاه های بدیع و تخیلی درباره ی موقعیت های گوناگون نیز تعریف شده است (مورهد به نقل از محبوبی و توره، 1387). سیکزنتمی و ولف خلاقیت را فکر یا فرآورده ی نوآورانه ی ارزشمند و دارای قابلیت اجرا دانسته اند (سیکزنتمی و ولف، 2002: 25).

مدینک می گوید خلاقیت عبارت است از شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه است که با الزامات خاصی مطابق، یا با شکلی مفید می باشد. گیزیلین معتقد است خلاقیت، ارائه کیفیت های تازه ای از مفاهیم و معانی است. ورنون معتقد است خلاقیت توانایی شخصی در ایجاد ایده ها، نظریه ها، بینش ها، اشیای جدید و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه ها است که از نظر محققان، ابتکاری و از لحاظ علمی، زیباشناسی، فن آوری و اجتماعی، باارزش قلمداد گردد (آقایی فیشانی، 1377: 17). به اعتقاد افروز (1385) متداول ترین برداشت از خلاقیت، عبارت است از اینکه فرد، فکری نو و متفاوت ارائه دهد. اکثر روانشناسان، بر این مطلب توافق دارند که خلاقیت به دست آوردهای ارزشمند اشاره دارد. شهرآرای (1381) خلاقیت را به معنی توانایی دستیابی به چیزی به شکل بدیع، که در برگیرنده عناصر انگیزشی و عاطفی است معنی کرده است.

باتوجه به مطالعات انجام شده مشخص می شود که هریک از صاحب نظران با توجه به دیدگاه خود خلاقیت را شامل اجزاء و عناصر خاصی دانسته اند. در رویکردی تطبیقی و جامع عناصر اساسی خلاقیت را می توان به شرح ذیل دانست:


1- انگیزه: خلاقیت ارتباط بسیار نزدیکی با انگیزه دارد. انگیزه را می توان نیروی محرک فعالیت های انسانی و قوه جریان خلاقیت او دانست. انگیزه را به موتور و فرمان خودرو تشبیه کرده اند.
دهند.


2- استعداد: یکی از عوامل مهم سازنده خلاقیت استعداد است. افرادی که از استعداد ذهنی مناسب و معمولی برخوردار نباشند در اصل آمادگی ارائه ایده های نو و خلاق را ندارند. در بحث از خلاقیت هر چند گفته می¬شود که هوش بالا چندان تاثیری در خلاقیت ندارد اما وجود هوش متوسط لازمه خلاقیت و نوآوری است.

3- تلاش و پشتکار: هیچ پدیده ای را در زمینه خلاقیت و نوآوری نمی توان جانشین پشتکار و مداومت کرد. پشتکار یعنی انجام هر تعهدی، تلاش و کوششی پی¬گیر داشتن با وجود موانع و مشکلات، هدفی را به طور دائم و خستگی ناپذیر ادامه دادن. اغلب افرادی که در زمینه ایده جویی فعالیت می¬کنند ابتدا آغازگران خوبی هستند ولی تمام کننده های خوبی نیستند.

.
.
.

فهرست مطالب
1-1. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق 2
تعریف مفهومی خلاقیت سازمانی
تعریف عملياتي خلاقیت سازمانی
1-2. خلاقیت سازمانی 15
1-2-1. مفهوم خلاقیت 15
1-2-2. نقش و اهمیت خلاقیت: 16
1-2-3. درجه یا سطوح خلاقیت 17
1-2-4. مؤلفه های خلاقیت 19
1-2-5. رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی 22
1-2-6. تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی 22
1-2-7. مدلهای فرایند خلاقیت 23
1-2-8. خصوصیت افراد خلاق و نوآور 25
1-2-9. ویژگی سازمانهای خلاق 29
1-2-10. تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی 30
1-2-11. موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها 32
1-2-12. عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان 34
1-3. پیشینه تحقیق: 38
1-3-1. تحقيقات انجام شده در داخل 38
1-3-2. تحقيقات انجام شده در کشورهای خارجی 43
1-4. نتیجه گیری 46
منابع و مآخذ


"