ادبیات نظری و پیشینه تجربی خلاقیت سازمانی

فصل دوم پایان نامه خلاقیت سازمانی,مبانی نظری خلاقیت سازمانی,پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی,پیشینه داخلی خلاقیت سازمانی,پیشینه خارجی خلاقیت سازمانی,پیشینه پژوهش خلاقیت سازمانی,پیشینه نظری خلاقیت سازمانی,ادبیات نظری خلاقیت سازمانی,چارچوب نظری خلاقیت سازمانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ادبیات نظری و پیشینه تجربی خلاقیت سازمانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ادبیات نظری و پیشینه تجربی خلاقیت سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات62
حجم365/336 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

ون دون و همکاران ، معتقدند که » خلاقیت سازمانی بنیانی است برای فرایند نوآوری، نوآوری بخشی از سیستمی است که آن را تولید می کند؛ این سیستم همان سازمان یا سازماندهی است«. این نوشتار فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی می باشد. در بخش اول مبانی نظری در مورد خلاقیت سازمانی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق در مورد خلاقیت سازمانی در پژوهش های داخلی و خارجی بررسی می باشد.

همه سازمان ها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شوند و آنها را از نیستی و فنا نجات می دهند. در عصر حاضر، ما برای بقا، پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود باید جریان نوجویی و نوآوری را در سازمان تداوم بخشیم تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود (الوانی، 1386: 239). باسادور ، به این نکته اشاره می کند که »خلاقیت سازمانی با بهبود مستمر مترادف است. خلاقیت سازمانی فرایند چرخشی از یافتن و حل مداوم مسائلی است که تغییرات ارزشمندی را در سازمان پدید می آورند و آن را در جهت دستیابی به موفقیت توانمند می سازد« (یزدانی، 1385: 24).

نمونه پیشینه تحقیق در مورد خلاقیت سازمانی

عباداله و همکاران (1390) با بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به این نتیجه دست یافتند که بین متغییر رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه معکوسی وجود دارد و همچنین بین خلاقیت سازمانی و استرس شغلی رابطه معکوس و منفی وجود دارد.


فهرست مطالب
1-1. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق 2

تعریف مفهومی خلاقیت سازمانی تعریف عملياتي خلاقیت سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت سازمانی

1-2. خلاقیت سازمانی 15
1-2-1. مفهوم خلاقیت 15
1-2-2. نقش و اهمیت خلاقیت: 16
1-2-3. درجه یا سطوح خلاقیت 17
1-2-4. مؤلفه های خلاقیت 19
1-2-5. رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی 22
1-2-6. تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی 22
1-2-7. مدلهای فرایند خلاقیت 23
1-2-8. خصوصیت افراد خلاق و نوآور 25
1-2-9. ویژگی سازمانهای خلاق 29
1-2-10. تبیین مفهوم خلاقیت سازمانی 30
1-2-11. موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها 32
1-2-12. عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان 34
1-3. پیشینه تحقیق: 38
1-3-1. تحقيقات انجام شده در داخل 38
1-3-2. تحقيقات انجام شده در کشورهای خارجی 43
1-4. نتیجه گیری 46
منابع و مآخذ


"