فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تعارض سازمانی

فصل دوم پایان نامه تعارض سازمانی,مبانی نظری تعارض سازمانی,پیشینه تحقیق تعارض سازمانی,پیشینه داخلی تعارض سازمانی,پیشینه خارجی تعارض سازمانی,پیشینه پژوهش تعارض سازمانی,پیشینه نظری تعارض سازمانی,ادبیات نظری تعارض سازمانی,چارچوب نظری تعارض سازمانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تعارض سازمانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تعارض سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات59
حجم264/498 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تعارض سازمانی عبارت است از فرایند ادراک یا احساس هر گونه ناسازگاری در درون، و یا بین افراد، گروه ها و یا سازمان ها که منتهی به رفتار پنهان و یا آشکاری متعارض در دو طرف گردد. تعارض امری طبیعی است که در طول تاریخ با زندگی انسان همزاد بوده است. سوء تفاهم ها، بدبینی ها، حسادت ها، خودخواهی ها، عقده های روانی، جنگها، خشکسالی ها، کمبود منابع، ازدیاد جمعیت، خودکامگی های مدیریتی و حکومتی و بسیاری از مسائل دیگر، می تواند از عوارض تعارض و یا به وجود آورنده آن باشند. در طول تاریخ، زندگی انسانها هیچ گاه خالی از تعارض نبوده است.

آنچه در قرآن کریم تحت عنوان نور و ظلمت، حق و باطل، خیر و شر، عدل و ظلم آمده است؛ و نیز داستان های فراوانی چون داستان موسی و فرعون، دقیانوس و اصحاب کهف، و غیره همه نشانگر وجود تعارض می-باشند. پس تعارض امری اجتناب ناپذیری است و کسی نمی تواند ادعا کند که با آن روبرو نشده و یا نخواهد شد. نکته اساسی نگرش و برخورد درست با تعارض و تشخیص حق و ناحق بودن آن بر اساس علل و عوامل بوجود آورنده آن و پیشنهاد راه حل منطق و درست برای آن است. با همه قدمت و سابقه ای که تعارض در زندگی بشر دارد. باید آن را مسئله ای نو که بیشتر در دهه های اخیر مورد توجه علوم رفتاری و مدیریت رفتار سازمانی قرار گرفته است، به حساب آورد (فرهنگی، 1388).

فهرست مطالب

تعریف واژهها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش :

تعریف مفهومی تعارض سازمانی تعریف عملیاتی تعارض سازمانی

2-5- تعارض : 10
2-5-1- ماهیت تعارض : 10
2-5-2- علل تعارض: 12
2-5-3- ریشههای ارتباطی تعارض: 14
2-5-4- علل ساختاری تعارض: 17
2-5-5- انواع تعارض: 18
2-5-6- دیدگاههای عمده نسبت به تعارض: 22
2-5-7-جنبههای منفی و مثبت تعارض: 27
2-5-8- مدیریت تعارض: 29
2-5-9- فنون رفع تعارض: 31
2-6- پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور در رابطه با هوش هیجانی و تعارض سازمانی : 34
2-6-1- پژوهشهای داخلی: 34
2-6-1-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی و تعارض: 34
2-6-1-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی 38
2-6-1-3- پژوهشهای مربوط به تعارض: 40
2-6-2- پژوهشهای خارجی: 44
2-6-2-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی وتعارض: 44
2-6-2-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی: 46

2-6-2-3- پژوهشهای مربوط به تعارض: 48

2-7- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری پژوهش: 49
فهرست منابع فارسي : 52
فهرست منابع انگليسي : 57


"