چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض سازمانی

فصل دوم پایان نامه تعارض سازمانی,مبانی نظری تعارض سازمانی,پیشینه تحقیق تعارض سازمانی,پیشینه داخلی تعارض سازمانی,پیشینه خارجی تعارض سازمانی,پیشینه پژوهش تعارض سازمانی,پیشینه نظری تعارض سازمانی,ادبیات نظری تعارض سازمانی,چارچوب نظری تعارض سازمانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض سازمانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات59
حجم264/481 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تعارض سازمانی عبارت است از هر رفتاری که از جانب اعضای یک سازمان به منظور مخالفت با سایر اعضاء سر بزند. تعارض خود به خود به وجود نمی آید بلکه عواملی سبب آنها شده است. برای اینکه بهتر بتوان شیوه برخورد با تعارض را انتخاب کرد، باید منشأ بروز تعارض را دانست.

لویس پوندی مهمترین دلایل تعارض در سازمان را به سه دسته تقسیم کرده است:
1- منابع محدود: زمانی که منابع سازمان برای تأمین نیازمندی های واحدها و قسمتهای سازمانی و انجام وظایفشان ناکافی باشد، رقابت برای گرفتن منابع محدود ایجاد می شود.
2- نظارت و کنترل یک طرفه: زمانی که یکی از طرفین درگیر، کارها و فعالیتهای گروه یا واحد دیگری از سازمان را زیر نظر و کنترل گیرد (در حالی که گروه یا واحد دیگر از این دخالت های بیجا دوری می جوید.)
3- عدم توافق در مورد شیوه کار: زمانی که طرفین درگیر بایستی با یکدیگر کار کنند و همکاری داشته باشند ولی آنان هیچگونه توافقی روی شیوه انجام کار نداشته باشند.

نمونه پیشینه تحقیق در مورد تعارض سازمانی

وطن خواه و همکارانش (1386) در تحقیقی تحت عنوان «تعیین همبستگی هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران بیمارستانهای آموزشی قزوین» چنین بیان کردند که امروزه تعارض در سازمانها به صورت یک مسأله جدی وجود دارد که این وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی در سازمانها می شود، بلکه مدیریت غیر اثربخش تعارض سبب نتایج نامطلوب می شود. یافته ها نشان می دهد که بین میزان هوش هیجانی مدیران با راهبرد عدم مقابله در مدیریت تعارض همبستگی معکوس وجود دارد. بین میزان هوش هیجانی مدیران با دو راهبرد راه حل گرایی و کنترل در مدیریت تعارض همبستگی معنادار مشاهده نشد. همچنین همبستگی هوش هیجانی با هیچ یک از ویژگیهای فردی مدیران (سن، جنس، سابقه خدمت، سابقه مدیریت، میزان تحصیلات) از نظر آماری معنادار نیست.

فهرست مطالب

تعریف واژهها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش :

تعریف مفهومی تعارض سازمانی تعریف عملیاتی تعارض سازمانی

2-5- تعارض : 10
2-5-1- ماهیت تعارض : 10
2-5-2- علل تعارض: 12
2-5-3- ریشههای ارتباطی تعارض: 14
2-5-4- علل ساختاری تعارض: 17
2-5-5- انواع تعارض: 18
2-5-6- دیدگاههای عمده نسبت به تعارض: 22
2-5-7-جنبههای منفی و مثبت تعارض: 27
2-5-8- مدیریت تعارض: 29
2-5-9- فنون رفع تعارض: 31
2-6- پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور در رابطه با هوش هیجانی و تعارض سازمانی : 34
2-6-1- پژوهشهای داخلی: 34
2-6-1-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی و تعارض: 34
2-6-1-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی 38
2-6-1-3- پژوهشهای مربوط به تعارض: 40
2-6-2- پژوهشهای خارجی: 44
2-6-2-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی وتعارض: 44
2-6-2-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی: 46

2-6-2-3- پژوهشهای مربوط به تعارض: 48

2-7- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری پژوهش: 49
فهرست منابع فارسي : 52
فهرست منابع انگليسي : 57


"