فصل دوم پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی

پیشینه تحقیق شادکامی,پیشینه ی تحقیق شادکامی,پیشینه پژوهش شادکامی,دانلود پایان نامه شادکامی,پایان نامه های شادکامی,پایان نامه در مورد شادکامی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد فصل دوم پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فصل دوم پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی

دانلود فصل دوم پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی با هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود


مشخصات فایل
تعداد صفحات88
حجم143/638 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

امروزه از جمله عواملی که در همه ابعاد زندگی اجتماعی و تحصیلی افراد تأثیر دارد شادکامی است. شادکامی نگرشی است که افراد را در رویارویی با رویدادهای دشوار در مقابل افتادن در گرداب بی تفاوتی، ناامیدی و افسردگی مقاوم می سازد. بنابراین شادکامی پیامدهای مثبتی برروی سبک زندگی و موفقیت تحصیلی افراد دارد و میل به انجام رفتارهایی که با موفقیت تحصیلی مرتبط هستند را افزایش می دهد.


شادکامی غالبا توام با کارکرد مطلوب و سلامتی روانی است و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی قرار دارد. احساس پیوستگی سازه ای است که توسط آنتونوسکی (1993) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز در برابر فشارزاهای زندگی بیان شده است. ایشان احساس پیوستگی را به عنوان سازه ای تعریف کرده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون انسان را نشان می دهد. نارسایی هیجانی، سازه شخصیتی است که با فقدان خیال پردازی، ظرفیت کم برای افکار سمبولیک و ناتوانی برای تجربه و بیان هیجانات مثبت مشخص می شود. نارسایی هیجانی به حالتی اطلاق می شود که در اثر آن فرد در درک پردازش و هیجانات خود مشکل دارد.


در راستای توجه به متغیرهای فوق پژوهش هایی با عنوان عوامل خانوادگی مرتبط با نارسایی هیجانی (برنیام و جیمز،1994)، رابطه بین احساس پیوستگی با بهزیستی روانشناختی و جسمی و عوامل شخصیتی (پلانت و لی، 2002)، بررسی رابطه بین عوامل روان شناختی (تجارب استرس زا، حمایت اجتماعی و ویژگیهای شخصی) با شادکامی (کارین و همکاران، 2003)، رابطه بین نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی، ماتیلا و همکاران (2007)، رابطه بین احساس پیوستگی و سبک زندگی (اوچیال و همکاران، 2001)، اثربخشی مهارتهای اجتماعی بر افزایش میزان شادکامی دانشجویان (امانی و هادیان، 1387)، بررسی رابطه بین متغیرهای احساس پیوستگی و عملکرد شغلی با میانجیگری راهبردهای مقابله و سلامت عمومی (احتشام زاده و همکاران، 1389)، همبستگی بین احساس پیوستگی و بهزیستی روانی (شریفی و آقا یوسفی، 1389)، بررسی ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی (آذر کیامرثی و رضا ایل بیگی، 1390) صورت گرفته است. که این پژوهش بر نقش احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی در زندگی افراد اشاره دارند، ولی پژوهشی در زمینه رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان صورت نگرفته است، در این راستا این پژوهش درصدد است تا به بررسی این موضوع در بین دانش آموزن منطقه درودزن بپردازد.

فهرست مطالب


فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مبانی نظری شادکامی 13
2-1-1-ابعاد شادی 17
2-1-2-بعد عاطفی شادی 17
2-1-3-بعد شناختی شادی 18
2-1-4-عوامل موثر بر شادکامی 18
2-1-5-شادکامی و مثبت اندیشی 23
2-2-مبانی نظری احساس پیوستگی 25
2-2-1-بخش های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی 30
2-3-مبانی نظری نارسایی هیجانی 34
2-4-پیشینه پژوهشی 44
الف) رابطه احساس پیوستگی و شادکامی و متغیرهای مربوطه 44
ب)رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه 47
ج)پژوهش های در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی 48
2-5-جمع بندي 49
2-6-فرضیه‌های پژوهش 51


منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"