ماهیت و انواع سبک های مقابله ای و اهمیت آموزش مهارت های مقابله ای

انواع سبک های مقابله ای,پایان نامه راهبردهای مقابله ای,استرس و راهبردهای مقابله ای,اهمیت آموزش مهارت های مقابله ای,عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای مقابله ای
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ماهیت و انواع سبک های مقابله ای و اهمیت آموزش مهارت های مقابله ای آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.ماهیت و انواع سبک های مقابله ای و اهمیت آموزش مهارت های مقابله ای

هدف از این پایان نامه ماهیت و انواع سبک های مقابله ای و اهمیت آموزش مهارت های مقابله ای بررسی می شوند


مشخصات فایل
تعداد صفحات55
حجم101/41 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

آنچه تحت عنوان مهارت مقابله‌اي مطرح مي‌شود همان روش‌هاي برخورد با مسائل است كه از طرف فرد بطور آگاهانه طراحي و به اجرا در مي‌آيد و نتيجه‌ي آن حل مسئله و يا افزايش ظرفيت روانشناختي فرد براي از سرگذراندن موفقيت‌آميز بحراني و دور ماندن از آسيب‌هاي ناشي از بحران‌هاي روحي پيش آمده است و اين همان مقابله‌ي كارآمد است.

مهارت‌هاي مقابله‌اي يك رويكرد متمركز بر فرد است كه هدفش كمك به فرد است كه زندگي خود را در سطح مطلوب نگه دارد و در مقابله با چالش‌هاي زندگي توانايي خود را بصورت رفتارهاي سازگارانه مؤثر و مثبت متبلور سازد و بتواند ظرفيت روانشناختي خود را بالا ببرد مجموعه مهارت‌هاي مقابله‌اي نه تنها به توانمند ساختن افراد در زندگي حال مي‌انديشد بلكه به توانمندي آن‌ها جهت زندگي آينده نيز تأكيد مي‌ورزد.

بطور كلي هدف از مهارت‌هاي مقابله‌اي كمك به فرد جهت حركت از ناتوانيها و ضعف‌هاي مهارتي بسوي مهارت‌هاي توانمند و قوي و سازنده است و هدف اصلي اين است كه افراد مسئوليت برتري و شايستگي فردي خويش را بپذيرند اين شايستگي فردي شامل (‌احساس كفايت و شايستگي در سطح بالا، خود شكوفايي و پذيرش مسئوليت فردي است) برنامه مهارت‌هاي مقابله‌اي بر اين اساس استوار است كه كودكان و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نياز دارند كه بتوانند از خودشان و علايقشان در برابر موقعيت‌هاي سخت زندگي دفاع كنند لذا راهبردهاي مقابله‌اي مجموعه مهارت‌هايي هستند كه بر افزايش توانايي‌هاي رواني ـ اجتماعي افراد، آموزش داده مي‌شوند. و فرد را آماده مي‌سازد كه بطور موثر با مقتضيات و كشمكش‌هاي زندگي روبرو شود(نوين و گيجس برس، 2003).


فهرست مطالب

تعریف عملیاتی راهبردهای مقابله ای تعریف مفهومی و نظری راهبردهای مقابله ای

1-6-1هویت: 1
1-6-2سبک های هویت: 1
1-6-4 سبک های مقابله ای: 5
1-6-5 راهبردهای مقابله با استرس 5
1-7 تعاریف عملیاتی: 6
1-7-1سبک های هویت: 6
1-7-3سبک های مقابله ای 6
2-7 سبک های مقابله اي 7
2-7-1تعريف سبک های و مهارتهاي مقابله اي 7
2-7-2 مهارتهای مقابله ای : 8
2-7-3 انواع سبک های مقابله 10
2-7-4انواع مقابله‌ي كارآمد 11
2-7-4-1مقابله‌ي متمركز بر مسأله 11
2-7-4-2مقابله‌ي متمركز بر هيجان 12
2-7-5مقابله‌ي ناكارآمد و غير مفيد 14
2-7-6عوامل موثر بر انتخاب راهبردهاي مقابله‌ای 16
2-7-6-1عوامل مربوط به منبع مقابله‌ 16
2-7-6-2عوامل مربوط به ارزيابي‌هاي موقعيتي 18
2-7-7 اهميت آموزش مهارت‌هاي سبک های مقابله‌اي 19
2-7-8عملکرد اصلي مهارت هاي مقابله اي 20
2-8 سیستم های مغزی ـ رفتاری 21
2-8-1 نظریه شخصیتی گری 22
2-8-2سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) 23
2-8-3سیستم بازداری رفتاری (BIS) 24
نمودار (2-1) نمودار سیستم بازداری رفتاری ايجاد اختلال 26
2-8-4 سیستم جنگ / گریز (FFS) 27
2-8-5 توصیف سیستمهای مغزی - رفتاری: 28
2-8-5-1 بعد رفتاری: 28
2-8-5-2سطح شناختی 29
2-8-5-3بعد عصب شناختی 30
2-9 آسیب شناسی روانی وویژگی های شخصیتی مرتبط با وابستگی به مواد 30
2-10-7پیشینه پژوهش 31
2-10-7-1پیشینه داخلی پژوهش 31
2-10-7-2پیشینه خارجی پژوهش 37
2-10-8جمع بندی نتایج پیشینه های پژوهش 41
منابع: 43
منابع فارسی 43
منابع انگلیسی 48"