فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در بانک

مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,پیشینه پژوهش مدیریت دانش,پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش,عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری استقرار مدیریت دانش در بانک
مشخصات فایل مورد نظر در مورد فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در بانک آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در بانک

این مبانی نظری فصل دوم پایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات104
حجم436/619 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف كلي از انجام اين تحقيق هدف كلي این تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم می باشد. امروزه مدیریت دانش و فعالیتهای دانایی محور همواره مورد تاکید تمامی سازمان ها و صاحبنظران عرصه های مختلف جامعه قرار دارد. دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت ها در قرن 21است. پژوهشگران و متخصصان تلاش می کنند دریابند، چگونه منابع دانش به صورت مؤثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده کرد. بنابراین قبل از اقدام به مبادرت برای اجرای طرح های مدیریت دانش، سازمان ها نیازمند ارزیابی سیستم های سازمانی و منابع موجود خود هستند تا مهمترین و بهترین راهبرد مدیریت دانش را برای خود شناسایی کنند.


طي چند سال گذشته بحث‌هاي گسترده‌اي درباره اهميت مديريت دانش در جامعه ما صورت گرفته است. استادان و پژوهشگران از رشته‌هاي مختلف مانند جامعه‌شناسي، اقتصاد و علم مديريت توافق دارند كه تحولي رخ داده است. امروزه علاقه مندی فزاینده ای به حوزه مدیریت دانش در سازمان ها و محافل علمی وجود دارد. به دلیل نوظهور بودن این مسأله، کمبود دسته بندی استاندارد و مشخص در رابطه با مدل های پیاده سازی مدیریت دانش در منابع پژوهشی و سازمانی احساس می شود. از آنجایی که ادبیات نظری، پایه و اساس هر پژوهشی می باشد لذا برای انجام موفقیت آمیز هر پژوهشی رجوع به ادبیات نظری مربوطه ضروری می باشد.

از این رو در این فصل به تفاوت اطلاعات و دانش، طبقه‌بندي انواع دانش، سير مراحل تبديل داده به دانش و خرد سازمانی، جريان دانش، فرآيند دانش، خصوصيات دانش، منابع دانش، دانش سازماني، مفهوم مدیریت دانش، تاریخچه مدیریت دانش، تئوري‌هاي مديريت دانش و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دانش و پژوهش‌هاي خارجي و داخلی مرتبط با موضوع پرداخته شده و در نهایت مدل مفهومي مديريت دانش در این تحقیق مشخص می گردد.


فهرست مطالب

چکيده 1

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش

2-1- مقدمه 13
2-2- دانش 13
2-3- اطلاعات 14
2-4- تفاوت اطلاعات و دانش 14
2-5- طبقه‌بندي انواع دانش 15
2-5-1- انواع دانش از نظر نوناكا 16
2-5-2- انواع دانش از نظر نوناكا و تاكه‌اوچي 17
2-5-3- انواع دانش از نظر وارنك و ديگران 17
2-5-4- طبقه‌بندي انواع دانش از نظر فاير استون 18
2-5-5- انواع دانش از نظر جورنا 18
2-5-6 - انواع دانش از نظر بلاكر 19
2-5-7- انواع دانش از نظر ليدنر و علوي 19
2-5-8- انواع دانش از نظر ارسطو 19
2-5-9- دانش اصلی و دانش فرعی 20
2-6- سير مراحل تبديل داده به دانش و خرد سازمانی 20
2-7- جريان دانش 20
2-8- فرآيند دانش 21
2-8-1- در اختيار گرفتن دانش 21
2-8-2- ذخيره‌سازي 21
2-8-3- پردازش 21
2-8-4- انتقال 21
2-9- خصوصيات دانش 22
2-10- منابع دانش 23
2-11- دانش سازماني 25
2- 12- مفهوم مدیریت دانش 27
2- 13- تاریخچه مدیریت دانش 29
2-14- تئوري‌هاي مديريت دانش 31
2-14-1- تئوري مديريت دانش جامع (CKMT) 31
2-14-2- تئوري مديريت دانش تيمي (TKMT) ...32
2-14-3- تئوري مديريت دانش جامعه‌گرا 32
2-15- هدف های مدیریت دانش 33

2-16- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های دولتی 33

2-16-1- مردم و فرهنگ سازماني 34
2-16-2- فرايند 34
2-16-3- فناوري 34

2-17- عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش 34 2-18- مدل‌هاي مديريت دانش 37

2-18-1- مدل عمومي دانش در سازمان 37
2-18-2- مدل بويسوت 34
2-18-3- مدل نوناكا 35
2-18-4- مدل نوناکا و تاکه اوچی 40
2-18-5- مدل فلاین 41
2-18-6- مدل چو 42
2-18-7- مدل استیو هالس 43
2-18-8- مدل پیتر گوتشاک 44
2-18-9- مدل ليانج 45

2-19- روش‌هاي دانش آفريني در سازمان 47

2-19-1- كسب دانش 47
2-19-2- اجاره دانش 47
2-19-3- منابع متعهد 48
2-19-4- هم جوشي 48
2-19-5- تطابق 48
2-20- چرخه‌ي مديريت دانش 48
2-20-1- نياز به دانش 50
2-20-2- توسعه و بهبود دانش 50
2-20-3- توزيع و نشر دانش 51
2-20-4- بهره‌برداري از دانش 51
2-20-5- حفظ و ذخيره دانش 52
2-20-6- ارزيابي دانش 52
2-21- موانع و چالشهای مديريت دانش 53
2-22- پيشينه‌ تحقيق 57
2-22-1- پژوهش‌هاي خارجي 57
2-22-2- پژوهش‌هاي داخلي 58
2-23- چارچوب نظری تحقیق 63
2-24- مدل نظری تحقیق 68

منابع و مأخذ
منابع فارسی:
منابع انگلیسی:

فهرست جدول ها
جدول(2-1) كاربرد انواع دانش در ساختارهاي پنج گانه مينتزبرگ (جورنا، 2001) 18
جدول (2-2) عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت دانش 35
جدول (2-3) مدل SECL تعامل دانش نهفته و صریح نوناکا 40
جدول(2-4) چارچوب نظری تحقیق 63


"