مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 80 صفحه

مبانی نظری سلامت روان,تاریخچه سلامت روانی,پیشینه خارجی سلامت روانی,پیشینه نظری سلامت روان,پیشینه پژوهش سلامت روان,پیشینه پژوهشی سلامت روان,پیشینه خارجی سلامت روان,پیشینه تحقیق سلامت روانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 80 صفحه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 80 صفحه

این نوشتار فصل دوم پایان نامه سلامت روانی با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات80
حجم183/369 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه سلامت روانی با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان می باشد. در ابتدا مبانی نظری سلامت روان بصورت کامل تشریح می شود و در ادامه پیشینه پژوهشی سلامت روان در دو قسمت پیشینه داخلی سلامت روانی و پیشینه خارجی سلامت روانی بررسی می شود

تاكنون تعاریف متعددی از سلامت روان ارائه شده كه همگی بر اهمیت تمامیت و یكپارچگی شخصیت تاكید ورزیده اند. گلدشتاین ، سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شكوفایی می‌داند چاهن (1991 (نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می كند كه عبارت است از حداكثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی كه شامل احساسات و بازخوردهای نسبت به خود و دیگران می شود.

سلامت رواني حالتي از بهباشي رواني (آسايش و ارامش )كه در آن فرد توانايي هاي شخصي خود را شناخته مي تواند با فشارهاي طبيعي زندگي مقابله كند مي تواند بهره وري و ثمردهي شغلي داشته باشد و قادر است درجامعه نقش مهمي داشته باشد (در جامعه مشاركت معني داري داشته باشد) سلامت رواني توانايي هاي افراد در بروز واكنش هاي مناسب ـ پيشگيرانه و سازگار در چهار چوب حوزة رفتار اجتماعي هيجاني، موضوعات مرتبط با سلامتي و موضوعات مرتبط با شغل مي‌باشد (رابرت 1982 به نقل از منشي طوسي، 1374)

فهرست مطالب
فصل دوم : پيشينه پژوهش
2-1- تاریخچه بهداشت رواني 12
2-3- كليد سلامت روان 21
2-4- علایم سلامت روان 22
2- 5- تعریف «سلامت روان 23
2 -6- ملاك های سلامت روان 16
2-7- سلامت روان از دیدگاههای مختلف 18
2-7-1- از نظر آمار دانان 28
2-7-2- از نظر پزشکان 29
2-7-3- روانپزشکان 29
2-7-4- نظرروانکاوان 308
2-8- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف 30
2-8 -1- مکتب زیست گرایی 30
۲-8-2- مکتب رفتار گرایی 20
2-8-3- مکتب روانکاوی 20
2-8-4ـ مکتب انسانگرایی 21
2-8-5-مکتب بوم شناسی 21
2-9- اصول بهداشت رواني 21
2-10- هدف ایجاد سلامت روان 23
2-11- مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان 25
2-11-1- مکانیسم سرکوبی 26
2-11-2- مکانیسم برون فکنی 26
2-11-3- مکانیسم جا به جایی 26
2-11- 4- مکانیسم بازگشت 26
2-11-5- مکانیسم واکنش سازی 27
2-11-6- مکانیسم تصعید 27
2-11-7- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی) 27
2-11-8- مکانیسم همانند سازی 27
2- 11-9- مکانیسم جبران 28
2-11-10 مکانیسم انکار 28
2-12 - عوامل موثر بربهداشت روانی 28
2-13- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی 28
2-14- دین باوری و سلامت روان 29
2-15- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا 29
2-16- توکل و سلامت روان 30
2-17- اشتغال زنان 31

2-18- پژوهشهاي پيشين (داخلي – خارجي ) 32
2-18-1- تحقيقات انجام شده در داخل ايران 35
2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور

منابع


"