بررسی الگوها و مدل های نظری درباره اضطراب و اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی,سبب شناسی اضطراب اجتماعی,شیوع اختلال اضطراب اجتماعی,ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی,دوره یا سن شروع اختلال اضطراب اجتماعی,نشانگان روانشناختی اختلال اضطراب اجتماعی,اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان,دیدگاه های نظری در باره اضطراب,الگوهای نظری اضطراب اجتماعی,مدل های سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی,نظریه های اختلال اضطراب اجتماعی,پایان نامه اضطراب اجتماعی,پایان نامه اختلال اضطراب اجتماعی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی الگوها و مدل های نظری درباره اضطراب و اضطراب اجتماعی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.بررسی الگوها و مدل های نظری درباره اضطراب و اضطراب اجتماعی

دراین پژوهش ما بررسی الگوها و مدل های نظری درباره اضطراب و اضطراب اجتماعی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات62
حجم88/644 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

اختلال اضطراب اجتماعي يکي از شايع ترين اختلال هاي کودکي و نوجواني است. اين اختلال در 1/1% تا 7/3% از جمعيت کلي کودکان و نوجوانان ديده مي شود. اضطراب اجتماعي ، يکي از عواملي است که در روند رشد و تکامل اجتماعي نوجوانان خلل ايجاد مي کند و مانع شکوفايي استعدادها و اثبات وجود افراد مي شود اين پديده اثرات بازدارنده اي درکارايي و پويايي نوجوانان برجاي مي گذارد و باعث تخريب عملکرد شخصي و اجتماعي آنان در زمينه هاي گوناگون مي گردد.

در این تحقیق به سبب شناسی اضطراب اجتماعی و بررسی الگوهای نظری آن می پردازیم.


نظریه های روانپویشی
فروید نخستین کسی بود که تلاش کرد به طور نظامداری ابتلا به رفتار فوبیایی را تبیین کند، طبق نظر او فوبی ها را می توان نوعی دفاع در برابر اضطراب حاصل از تکانه های واپس رانده شده نهاد دانست.این اضطراب،از تکانه های هراس آور نهاد به شیئی یا موقعیتی که ارتباط نمادین و سمبلیک با آن دارد جا به جا می شود.

بعد این گونه موقعیت هاو یا اشیاء به محرک های هراس آور تبدیل می شود. فرد از طریق اجتناب از این موقعیت ها قادر خواهد بود از برخورد با تعارضات واپس رانده دوری کند. فوبی راهی است برای دور نگه داشتن ایگو از مواجهه با مشکل واقعی–تعارضات واپس رانده دوران کودکی(شوماخر و همکاران،1387).همانطور که نظریه روانکاری انشعابات زیادی دارد به همین میزان درمان های مختلفی نیز وجود دارد. لیکن در مجموع تمامی درمان های روانکاوی برای فوبی ها سعی دارند از تعارضات واپس رانده ای که فرض می شود زیر بنای ترس و اجتناب شدید در این اختلالات هستند پرده بردارند(همان منبع).


فهرست مطالب
اختلال اضطراب اجتماعی 26
تعریف اختلال اضطراب اجتماعی 29
ملاک های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی 31
شیوع اختلال اضطراب اجتماعی 32
دوره یا سن شروع اختلال اضطراب اجتماعی 33
نشانگان روانشناختی اختلال اضطراب اجتماعی 34
اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان 35
دیدگاه های نظری در باره اضطراب 37
ديدگاه روان پويايي 37
ديدگاه رفتارگرایی 39
ديدگاه شناختی 40
ديدگاه زيست شناختي 42
ديدگاه انسان گرایی 44
ديدگاه اجتماعی 45
سبب شناسی اضطراب اجتماعی 45
نظریه های روانپویشی 45
نظریه های رفتاری 46
نظریه های زیستی 47
دستگاه عصبی خودمختار 48
انتقال دهنده های شیمیایی 48
عوامل ارثی 49
الگوهای نظری اضطراب اجتماعی 50
نظریه طرحواره بک 50
نظریه شبکه متداعی باور 51
الگوی شناختی کلارک و ولز 51
الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ 52
مدل شناختی اضطراب اجتماعی بک،امری و گرینبرگ 52
بخش دوم ادبیات پژوهش 56
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 56
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 59
جمع بندی ادبیات پژوهش 63
منابع


"