مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی، سازگاری اجتماعی و شادکامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی سازگاری اجتماعی و شادکامی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,بهزیستی روان شناختی سازگاری اجتماعی و شادکامی ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,بهزیستی روان شناختی,سازگاری اجتماعی ,شادکامی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی، سازگاری اجتماعی و شادکامی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی ،سازگاری اجتماعی و شادکامی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

از زمان های بسیار دور، همیشه این سئوال مطرح بوده که چه چیزی باعث خوشبختی و بهزیستی می شود. هر یک از پژوهشگرانی که در این حیطه به کار پرداخته اند، عوامل و ابعاد خاصی، معرفی کرده اند که هر فردی که واجد این خصوصیات و ابعاد باشد، دارای نسبتی از بهزیستی روانی است. در طول تاریخ، فلاسفه و رهبران مذهبی عقیده داشتند که داشتن عشق و معرفت و عدم دلبستگی به دنیا و متعلقات آن، عامل تکامل و بهزیستی است. معتقدین به اصل سودگرایی، مانند جرمی بنتهام ( 1948 ) اعتقاد داشتند که وجود خوشی و لذت، و عدم حضور درد در زندگی فرد، به بهزیستی می انجامد. به این ترتیب، می توان گفت که این دسته از افراد بر لذت هیجانی، روانی و جسمانی تأکید داشتند. در اوایل قرن بیستم مطالعه در مورد بهزیستی شروع به شکل گیری کرد. ویلیام جیمز پدر روان شناسی آمریکا، در مورد « ذهنیت سالم » در کتاب « انواع تجارب مذهبی » مطالبی نوشت. او مشاهده کرد برخی از افراد در هر سنی، با وجود تمامی مشکلات و سختی هایی که در زندگی دارند، خود را به سوی خوشبختی سوق می دهند. اینها کسانی هستند که توجهشان را از بیماری، مرگ و کشت و کشتار و ناآرامی ها، برگرفته و به سوی مسائل دلپذیرتر و بهتر سوق می دهند. در نگاه اول این عقیده که می توان با وجود بیماری، بهزیستی روانی را تجربه کرد، قابل پذیرش نیست. با این حال ، مطالعات بسیاری نشان دادند که می توان تحت بدترین شرایط نیز بهزیستی روانی را تجربه کرد. بسیاری از نظریات بیان شده در مخالفت با دیدگاه منفی فروید نسبت به روان انسان بود، فروید معتقد بود روان انسان مجموعه ای درهم و پیچیده از آشفتگی های هیجانی و تعارضات و سائق های غریزی است که انسان را به سمت لذایذ جنسی و پرخاشگری می کشاند. یونگ ( 1933) و فرنس ( 1964) در مخالفت با دیدگاه منفی فروید، تأکید بر یکپارچگی و هماهنگی خصوصیات خوب و بد انسان ها، صفات مردانه و زنانه و ابراز وجود و توانایی آنها برای پذیرش چیزهای جدید داشت. عقیده محکم اریکسون مبنی بر رشد ایگو باعث اعتقاد به رشد مداوم فرد در طول زندگی شد. بهلر ( 1935 ) ، بیان داشت که انسان در طول زندگی به تکامل می رسد. آلپورت ( 1968) نوعی بلوغ را مطرح کرد که شامل رشد فردی، داشتن روابط گرم با دیگران ، داشتن امنیت هیجانی و خودپنداره ای مبنی بر واقعیت می شد. مازلو ( 1968) خصوصیات و مشخصه های افراد خود شکوفا را مطرح کرد. جاهودا دریافت که سلامت روان چیزی فراتر از عدم وجود بیماری و اختلال است. او با این تبیین مشخصه های سلامت روان را نیز بر شمرد(کارآمد ،1386).

[1] . Goldsmith Veum & Darity

فهرست مطالب

مبانی نظری بهزیستی روان شناختی

تعریف بهزیستی روان شناختی

پیشینه بهزیستی روان شناختی

نظریه های بهزیستی روان شناختی

نظریه فرانکل

نظریه الگوی ویسینگ و وان دان

نظریه ریف

مبانی نظری سازگاری اجتماعی

تعریف سازگاری اجتماعی

نظریه های سازگاری اجتماعی

نظریه ی روان پویشی

نظریه ی یادگیری

نظریهییادگیریشناختیاجتماعی

نظریه ی پدیدار شناختی

نظریه ی تحولی

مبانی نظری شادکامی

روان شناسی بالینی شادکامی

تعیین کننده های شادی و رضایت از زندگی

وضعیت تأهل و شادکامی

محیط و شادی

روابط اجتماعی و شادکامی

وضعیت سلامتی و شادکامی

شادکامی و امید

جنسیت و شادکامی

پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

منابع