باز زنده سازی الگوها و مولفه های معماری ایرانی درطراحی مجتمع های مسکونی ( نمونه موردی طراحی مجتمع مسکونی در منطقه 22 تهران )

ساختمان, طراحی , معماری ایرانی , اصول معماری ایرانی , هویت ایرانی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد باز زنده سازی الگوها و مولفه های معماری ایرانی درطراحی مجتمع های مسکونی ( نمونه موردی طراحی مجتمع مسکونی در منطقه 22 تهران ) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مطالعه سیر تاریخی هنر معماری در ایران گویای نگرش معماران در ادوار تاریخ این سرزمین می باشد هنر معماری در ایران زمین از ابتدای پیدایش تاکنون، روندی تکاملی و مستمر داشته است .معماری معاصر ایران نیازمند بازشناخت اصول ماندگار و ارزشمند ادبیات معماری ایرانی است .هویت اصیل معماری که در تاروپود کالبد بناهای تاریخی ایران به ودیعه نهاده شده است ، امروز با کندوکاو و مطالعات تخصصی قابل بازیابی و بهره برداری مجدد می باشد .در این راستا هویت فراموش شده فرهنگی پس از یک دوره بحران حیات دوباره می یابد . نمایش هویت اصیل ایرانی در سیمای شهرهای بزرگ، خاصه کلان شهر تهران، ساختمان ها به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده منظر شهر معرفی می گردد .با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی و به تبع آن افزایش ساختمان های مرتفع در پایتخت، طراحی بر پایه اصول معماری ایرانی ضمن جهش منظر شهر به سوی معماری هویت گرا، پاسخگوی نیازهای ساخت در عصر حاضر نیز می باشد. بر این اساس در این پژوهش سعی شده اصول ذکر شده رعایت گردیده و نتایج دلگرم کننده ای بدست آید.